Xem ngày tốt - Hướng dẫn cách xem ngày tốt xấu chính xác nhất

Hôm nay : Thứ 2, 23-09-2019

tin mới lên

Xem ngày tốt xấu 17/9/2019: Ngày hoàng đạo Thiên Đức

Xem ngày tốt xấu - 1 tuần trước

Xem ngày tốt xấu 17/9/2019: Ngày hoàng đạo Thiên Đức có Bảo quang tinh và Thiên Đức tinh làm việc gì cũng thuận. Đặc biệt chuyện đi lại xuất hành.  Xem ngày tốt xấu 17/9/2019:...

Xem ngày tốt xấu 18/09/2019: Kim Quỹ Hoàng Đạo tốt lành

Xem ngày tốt xấu - 1 tuần trước

Ngày 18/09/2019 Dương lịch là ngày 20/08/2019 Âm lịch. Ngày này là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo, là điềm báo tốt lành, may mắn. Ngày này sẽ có những lưu ý gì, và có những...

Xem ngày tốt xấu 15/9/2019: Thuận lợi chuyện hiếu hỷ trăm năm

Xem ngày tốt xấu - 1 tuần trước

Xem ngày 15/9/2019 tốt hay xấu sẽ giúp bạn lựa chọn được ngày đẹp, giờ đẹp để thực hiện các công việc trong cuộc sống hàng ngày được thuận lợi. Những con giáp nên kết...

Xem ngày tốt xấu 16/9/2019 : Nhiều may mắn tốt lành

Xem ngày tốt xấu - 1 tuần trước

Xem ngày tốt xấu 16/9/2019 (Dương lịch). Âm lịch là ngày 18/8/2019 sẽ là ngày Tốt hay ngày Xấu, và có những giờ nào tốt, giờ nào xấu. Xem ngày tốt xấu Xem ngày tốt...

Xem ngày tốt xấu 14/09/2019: Thanh Long Hoàng Đạo

Xem ngày tốt xấu - 1 tuần trước

Xem ngày tốt xấu 14/09/2019 (Dương lịch). Âm lịch là ngày 16/08/2019 sẽ là ngày Tốt hay ngày Xấu, và có những giờ nào tốt, giờ nào xấu.  Xem ngày tốt xấu 14/09/2019 Hung thần...

Xem ngày tốt xấu 13/9/2019 : Nhiều may mắn tốt lành

Xem ngày tốt xấu - 2 tuần trước

Xem ngày tốt xấu 13/9/2019 (Dương lịch). Âm lịch là ngày 15/8/2019 sẽ là ngày Tốt hay ngày Xấu, và có những giờ nào tốt, giờ nào xấu. Xem ngày tốt xấu 13/9/2019 : Nhiều...

Xem ngày tốt xấu 12/9/2019 – thuận theo thần linh để phát triển

Xem ngày tốt xấu - 2 tuần trước

Xem ngày tốt xấu 12/9/2019 (Dương lịch). Âm lịch là ngày 14/8/2019 liệu là ngày tốt hay ngày xấu. Nó sẽ mang lại may mắn hay bất lợi gì cho bạn đây? Xem ngày tốt...

Xem ngày tốt xấu 11/9/2019: Buôn bán kinh doanh gặp nhiều cát lợi

Xem ngày tốt xấu - 2 tuần trước

Xem ngày 11/9/2019 tốt hay xấu sẽ giúp bạn lựa chọn được ngày đẹp, giờ đẹp để thực hiện các công việc trong cuộc sống hàng ngày được thuận lợi. Xem ngày tốt xấu 11/9/2019...

Xem ngày tốt xấu 10/09/2019: Hành sự cẩn trọng

Xem ngày tốt xấu - 2 tuần trước

Xem ngày tốt xấu 10/09/2019 (Dương lịch). Âm lịch là ngày 12/08/2019 sẽ là ngày Tốt hay ngày Xấu, và có những giờ nào tốt, giờ nào xấu. Xem ngày tốt xấu 10/09/2019 đánh giá:...

Xem ngày tốt xấu 9/9/2019: Ngọc Đường Hoàng Đạo

Xem ngày tốt xấu - 2 tuần trước

Xem ngày tốt xấu 9 Tháng 9 năm 2019 giúp bạn có thể tra cứu nhanh chóng xem hôm nay là ngày tốt hay xấu, tuần này những ngày nào tốt, những ngày nào xấu...