Tử vi số - Xem lá số tử vi online trọn đời, dự báo số mệnh chính xác

Hôm nay: Thứ năm, 28-09-2023

Xem ngày Hoàng Đạo tháng 12 năm 2020, chọn ngày lành tháng tốt

Xem ngày Hoàng Đạo tháng 12 năm 2020: Đối với người dân Việt Nam, xưa nay trước khi chuẩn bị bắt đầu một việc mới, đại sự mọi người thường xem ngày hoàng đạo. Chọn ngày lành tháng tốt tiến hành việc quan trọng.

Xem thêm

xem ngày hoàng đạo tháng 12 năm 2020

Xem ngày Hoàng Đạo tháng 12 năm 2020:

Ông cha ta có câu " Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Đối với người dân Việt Nam, xưa nay trước khi chuẩn bị bắt đầu một việc mới, những việc đại sự mọi người thường có thói quen xem ngày tốt, chọn ngày hoàng đạo. Vì nếu chọn được ngày tốt thì mọi việc diễn ra đều được suôn sẻ, thuận lợi. Gặp được nhiều may mắn cho gia chủ. Bên cạnh đó chọn được ngày lành tháng tốt cũng giúp an tâm hơn về mặt tinh thần.

Dương lịch: Thứ 4, ngày 02/12/2020

Âm lịch: 18/10/2020 - Ngày Kỷ Mão, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Tuổi hợp: Lục hợp: Tuất. Tam hợp: Hợi, Mùi
Tuổi xung khắc: Ất Dậu, Tân Dậu

Tốt cho các việc cầu tài, giao dịch, buôn bán, chuyển nhà, khai trương, kết hôn, nhập trạch, định hôn, làm bếp, nhập học, nhận chức, cầu cúng, nạp tài, cầu tài, trồng trọt, tạ mộ, trừ phục

Tuy nhiên, xấu với các việc chữa bệnh, tranh chấp, tố tụng, sửa chữa, động thổ, xuất sư, phá thổ, an giường, an táng

Đánh giá: ★★★★✩

Dương lịch: Thứ 5, ngày 03/12/2020

Âm lịch: 19/10/2020 - Ngày Canh Thìn, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Tuổi hợp: Lục hợp: Dậu. Tam hợp: Thân, Tý
Tuổi xung khắc: Giáp Thìn, Giáp Tuất, Mậu Tuất

Tốt cho các việc kết hôn, an giường, định hôn, an táng, làm bếp, cúng giải, trừ phục, chữa bệnh, trồng trọt, cất giữ tiền bạc, khởi công xây dựng, tạo tác

Xấu với các việc xuất tiền của, dời nhà ở, xuất hành, mở cửa hàng, khai trương, chuyển nhà, sửa chữa, nhập trạch, động thổ, xuất hành, du lịch, phá thổ, nạp tài, tháo nước.

Đánh giá: ★★★★✩

Dương lịch: Chủ nhật, ngày 06/12/2020

Âm lịch: 22/10/2020 - Ngày Quý Mùi, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Tuổi hợp: Lục hợp: Ngọ. Tam hợp: Hợi, Mão
Tuổi xung khắc: Đinh Tị, Đinh Hợi, Ất Sửu, Tân Sửu

Tốt cho các việc kinh doanh, nhập học, kết hôn, nhận chức, dọn nhà mới, khai trương, xuất hành, định hôn, du lịch, nhập học, phá thổ, cúng giải, trừ phục, cầu tài, trồng trọt

Xấu với các việc kiện cáo, tranh chấp, động thổ, chữa bệnh, đi thuyền

Đánh giá: ★★★★✩

Dương lịch: Thứ 4, ngày 09/12/2020

Âm lịch: 25/10/2020 - Ngày Bính Tuất, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Tuổi hợp: Lục hợp: Mão. Tam hợp: Dần, Ngọ
Tuổi xung khắc: Nhâm Tý, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tuất, Mậu Thìn

Tốt cho các việc kết hôn, kinh doanh, sửa chữa, xuất hành, định hôn, du lịch, nhập học, cúng giải, nạp tài, chữa bệnh, trồng trọt

Xấu với việc động thổ, an táng, săn bắt, chặt cây, khai trương, chuyển nhà, nhập trạch, mở tiệm, động thổ, an táng, phá thổ, cầu tài, nạp tài

Đánh giá: ★★★★✩

Dương lịch: Thứ 7, ngày 12/12/2020

Âm lịch: 28/10/2020 - Ngày Kỷ Sửu, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Tuổi hợp: Lục hợp: Tý. Tam hợp: Tị, Dậu
Tuổi xung khắc: Ất Mùi, Đinh Mùi

Tốt cho các việc trừ phục, cúng giải, cắt tóc, chuyển nhà, kết hôn, làm bếp, nạp tài, chữa bệnh

Xấu với các việc xuất vốn, hội họp, sửa chữa, khai trương, nhập trạch, phá thổ, trồng trọt, cầu tài, tháo nước, đi thuyền, an giường, tu sửa mộ phần, mở tiệm

Đánh giá: ★★★★✩

Dương lịch: Thứ 3, ngày 15/12/2020

Âm lịch: 02/11/2020 - Ngày Nhâm Thìn, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Tuổi hợp: Lục hợp: Dậu. Tam hợp: Thân, Tý
Tuổi xung khắc: Bính Dần, Bính Thìn, Bính Thân, Bính Tuất, Giáp Tuất

Tốt cho các việc cầu tài, giao dịch, buôn bán, khai trương, kết hôn, định hôn, làm bếp, nhập học, cúng giải, trừ phục, nạp tài, trồng trọt

Tuy nhiên, xấu với các việc chuyển nhà, sửa chữa, nhập trạch, động thổ, an táng chữa bệnh, tranh chấp, tố tụng.

Đánh giá: ★★★★✩

Dương lịch: Thứ 7, ngày 19/12/2020

Âm lịch: 06/11/2020 - Ngày Bính Thân, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Tuổi hợp: Lục hợp: Tị. Tam hợp: Tý, Thìn
Tuổi xung khắc: Nhâm Dần, Nhâm Thìn, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Giáp Dần

Tốt cho các việc kinh doanh, nhập học, kết hôn, nhận chức, dọn nhà mới, xuất hành, chuyển nhà, định hôn, an táng, làm bếp, du lịch, chữa bệnh, cầu tài, trồng trọt

Xấu với các việc kiện cáo, tranh chấp, sửa chữa, nhập trạch, mở tiệm, động thổ, an giường, bốc mộ, phá thổ, nạp tài, tháo nước

Đánh giá: ★★★★✩

Dương lịch: Thứ 2, ngày 21/12/2020

Âm lịch: 08/11/2020 - Ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Tuổi hợp: Lục hợp: Mão. Tam hợp: Dần, Ngọ
Tuổi xung khắc: Bính Thìn, Canh Thìn

Tốt cho các việc kết hôn, kinh doanh, kết hôn, định hôn, nhập học, cầu tài, cầu phúc, nạp tài, trồng trọt

Xấu với việc động thổ, an táng, săn bắt, chặt cây, khai trương, sửa chữa, an giường, xuất hành, an táng, du lịch, phá thổ, chữa bệnh

Đánh giá: ★★★★✩

Dương lịch: Thứ 5, ngày 24/12/2020

Âm lịch: 11/11/2020 - Ngày Tân Sửu, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Tuổi hợp: Lục hợp: Tý. Tam hợp: Tị, Dậu
Tuổi xung khắc: Ất Mão, Ất Dậu, Đinh Mùi, Quý Mùi

Tốt cho các việc trừ phục, cúng giải, cắt tóc, chuyển nhà, sửa chữa, khai trương, nhập trạch, mở tiệm, xuất hành, du lịch, cúng giải, trừ phục, nạp tài, chữa bệnh, trồng trọt, cầu tài, cất tiền.

Xấu với các việc xuất vốn, hội họp, kết hôn, an giường, định hôn, phá thổ, tháo nước, sửa mộ phần

Đánh giá: ★★★★✩

Dương lịch: Chủ nhật, ngày 27/12/2020

Âm lịch: 14/11/2020 - Ngày Giáp Thìn, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Tuổi hợp: Lục hợp: Dậu. Tam hợp: Thân, Tý
Tuổi xung khắc: Canh Thìn, Canh Tuất, Nhâm Tuất

Tốt cho các việc cầu tài, giao dịch, buôn bán, khai trương, kết hôn, mở tiệm, định hôn, an táng, nhập học, cúng giải, trừ phục, nạp tài, trồng trọt, cầu tài

Tuy nhiên, xấu với các việc chuyển nhà, sửa chữa, nhập trạch, động thổ, chữa bệnh, tranh chấp, tố tụng, an hương, xuất sư

Đánh giá: ★★★★✩

Dương lịch: Thứ 5, ngày 31/12/2020

Âm lịch: 18/11/2020 - Ngày Mậu Thân, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Tuổi hợp: Lục hợp: Tị. Tam hợp: Tý, Thìn
Tuổi xung khắc: Giáp Dần, Canh Dần

Tốt cho các việc kinh doanh, nhập học, kết hôn, nhận chức, dọn nhà mới, khai trương, xuất hành, sửa chữa, động thổ, an giường, làm bếp, định hôn, cúng giải, trừ phục, trồng trọt, đào giếng

Xấu với các việc kiện cáo, tranh chấp, chuyển nhà, nhập trạch, nạp tài, phá dỡ

Đánh giá: ★★★★✩

Thanh Vân

Thanh Vân

Tôi là Thanh Vân - Tác giả của chuyên mục tử vi trọn đời. Qua những phần tổng hợp kiến thức này, Vân muốn giúp quý độc giả có thêm những hiểu biết chính xác hơn về vận mệnh của chính mình. Mong được mọi người đón nhận!


Cùng Chuyên mục

Ngày tốt tháng 12 của 12 chòm sao: Ngày tốt nhận được nhiều may mắn
Ngày tốt tháng 12 của 12 chòm sao: Ngày tốt nhận được nhiều may mắn
Ngày tốt tháng 12 của 12 chòm sao: Ngày tốt nhận được nhiều may mắn
Xem theo tháng

Ngày tốt tháng 12 của 12 chòm sao dự báo những ngày thuận lợi cho bản thân bạn. Hãy tận dụng thật tốt ngày tốt trong tháng để hoàn thành các kế hoạch cuối năm của bạn. Mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.

Back to top