Lịch vạn niên - Xem lịch vạn sự trực tuyến - Tra cứu ngày tốt xấu

Hôm nay : Thứ tư, 23-10-2019

Ngày tốt đặt bát hương tháng 11 năm Kỷ Hợi 2019

Đối với người dân Việt Nam8 chúng ta thì bát hương là vật vô cùng linh thiêng. Bởi vậy khi chuyển vị trí, ông cha ta phải xem ngày tốt xấu để chọn ngày phù...

  /  
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
Chọn ngày :
Hình thức chuyển đổi :