Tử vi số - Xem lá số tử vi online trọn đời, dự báo số mệnh chính xác

Hôm nay: Thứ ba, 20-04-2021

Văn khấn mua xe mới – Bài cúng cầu bình an trên mọi nẻo đường

Xem thêm

Xe cộ được xem là tài sản có giá trị lớn đối với chúng ta. Chính vì thế, khi mới mua xe máy hay ô tô thường làm lễ cúng. Dưới đây là bài văn khấn mua xe mới cho gia chủ thực hiện tại nhà dễ nhất.

Tại sao cần làm lễ cúng khi mới mua xe?

Xe cộ được xem là vật có giá trị lớn đối với con người. Làm lễ cúng xe mới không phải là mê tín gì cả. Theo như phong tục xưa nay của người Việt thì đây là hình thức bày tỏ tấm lòng xin thần linh phù hộ cho những chuyến đi được bình an, tránh gặp tai nạn.

Nhiều gia đình quan niệm, việc mua xe mang ý nghĩa to lớn nên cần thông báo đến tổ tiên, thần linh để được ông bà trời phật chú ý tới gặp giữ hóa lành, bay biến tai ương.
Lễ cúng xe mới nhìn chung không có gì khác với lễ cúng tổ tiên hay thần phật. Mang ý nghĩa to lớn cầu mong được đi đến nơi về đến chốn, di chuyển trên xe được thuận lợi và gia chủ có nhiều tài lộc.
Lễ cúng thường được tổ chức vào ngày mùng 1 hoặc 15 hàng tháng.

Văn khấn mua xe mới chuẩn nhất?

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát!
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát!
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát!
Nam mô Đạo Tràng Pháp Hội Thượng Phật Bồ Tát!

Con xin kính lạy các Chư Phật, Chư Bồ Tát Ba Đời khắp Mười Phương, các Vị A La Hán, các Vị Thánh Tăng, các Vị Hộ Pháp, Kiên Lao Địa Thần Bồ Tát, Thập Vị Du Hành Hộ Pháp!
Con xin kính lạy Chư Vị Bản cảnh Thành Hoàng, các Chư Vị Thần Linh, Thánh Linh, Thần Linh Chủ Quản, Công Tào Phán Quan, Ngũ Phương Không Hành – Du Hành Sứ Giả, Ngũ Lộ Hành Binh, Lý Vực Phán Quan!
Ngài Đương Niên Thiên Quan Tống Vương Hành Khiển, Ngũ Đạo Hành Binh Chi Thần, Lâm Tào Phán Quan!
Ngài Bản Gia Thổ Công Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Định Phúc Thần Quân!
Con kính lạy các Chư Hương Linh – Vong Linh – Vong Nhơn trong khuôn viên bổn xứ của chúng con!

Hôm nay ngày ……….. tháng ……….. năm ………..
Tại địa chỉ: …………………………………
Chúng con gồm: ……………………..……
Con tên là: ……………………..sinh ngày: 
Tại: …………………………………………
Hiện ở tại: …………………………………
Hợp cùng toàn thể các thành viên trong gia đình chúng con.
Hôm nay nhân ngày giờ lành, chúng con lòng thành sắm sửa phẩm vật lễ vật dâng cúng, thực hiện Nghi Pháp Lễ Kính Cáo và Lễ Cúng Tạ – Mừng Gia Đình Mua Xe Mới.

Gia đình của chúng con hội đủ phước duyên quý báu, có nhu cầu và khả năng mua chiếc xe mang biển số: …………………do …………………… đứng tên chủ sở hữu, với mục đích là sử dụng để: …………………………
Đây là việc chung của Gia Đình, chúng con mạo muội xin được kêu thay lạy đỡ cho nhau, đứng tên xin phép thực hiện Pháp Lễ.
Kính mong các Ngài chứng minh cho chúng con, Mời chư vị giá đáo đàng tràng thọ hưởng phẩm vật, hộ trì cho con là… và chiếc xe mang biển số… xuất hành được bình an, làm ăn luôn thuận lợi, mọi việc tất thành, cầu tài được tài, cầu lợi đắc lợi.

Xin các Ngài Gia hộ cho con, gia đình con, cho sự bình an của mọi người khi vận hành xe, chiếc xe mang biển số: …………………… ; cho người lái xe, người đi xe và cho cả người đi đường.
Kính Xin các Oan Gia Trái Chủ, Oan Trái Báo Đới Chướng Nhiều Đời Nhiều Kiếp của con và những người có nhu cầu sử dụng hóa giải những mối oan sai từ nhiều đời, không làm phương hại, ảnh hưởng tiêu cực đến sự an toàn khi vận hành xe.

Chúng con trẻ người, non dạ, sự hiểu biết về thế giới tâm linh còn hạn chế. Có phạm phải lỗi lầm gì thì kính mong Bề Trên thương tình lượng thứ cho chúng con.
Chúng con lòng thành kính Cẩn Cáo và Lễ Tạ!
Nam mô A Di Đà Phật! (03 lần).
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (03 lần).

Cùng Chuyên mục

Back to top