Xem ngày tốt xấu 13/9/2019 : Nhiều may mắn tốt lành

Thứ năm, ngày 12/09/2019 - 18:05

Xem ngày tốt xấu 13/9/2019 (Dương lịch). Âm lịch là ngày 15/8/2019 sẽ là ngày Tốt hay ngày Xấu, và có những giờ nào tốt, giờ nào xấu.

Xem ngày tốt xấu 13/9/2019 : Nhiều may mắn tốt lành

Xem ngày tốt xấu 13/9/2019 hung thần: Bát Chuyên, Câu Trần, Xúc Thủy Long. Xem ngày tốt xấu cát thần: Thiên Ân,  Mẫu Ân, Nguyệt thương, Tứ Tương, Tam hợp, Thời Âm, Hoàng Kim 

Xem tuổi xung sát: Đinh Mùi, tuổi Mùi.

Xem tuổi may mắn: Tý, Dần, Mão, Thìn

Xem tốt xấu ngày 13/9 đồ giải 

Can ngày là Quý Thủy, tương hòa với can tháng Mậu Thổ hợp hóa với Hỏa. Tương sinh với can năm Giáp Mộc. 

Chi ngày là Sửu Thổ, tương phá với chi tháng là Thìn Thổ và tương hại với chi năm Ngọ hỏa. 

Ngày hôm nay bán tam hợp với tuổi Dậu, lục hợp tuổi Tý , tương xung tuổi Mùi. Tương hại tuổi Ngọ và tương hình, tức tự hình với tuổi Tuất và Mùi. Theo như lịch Vạn Niên thì những người có tuổi xấu với ngày sẽ bất lợi. Không nên làm việc gì quá lớn. 

Xem tốt xấu ngày 13/9/2019 Trực Nhật Thần Tinh: Minh Đường Hoàng Đạo

Ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Quý nhân tinh. Ngày này mọi việc thực hiện đều thuận lợi có được quý nhân giúp đỡ.

Xem tốt xấu ngày 13/9 12 Thần: Định Nhật

Ngày có Đinh Nhật không nên đến bệnh viện, trị bệnh, tránh tranh cãi. Thích hợp bàn chuyện hôn sự, khai quang, cúng tế, cầu phú.  

Xem tốt xấu ngày 13/9 Lục Diệu: Phật Diệt

Vạn sự hóa hung. Phật Diệt mang ý nghĩa là ngày đại hung. Không nên làm việc gì quá quan trọng vào ngày hôm nay. Nếu có Phật Diệt mọi chuyện hôm nay cần phải xử lý cẩn thận. 

Xem tốt xấu ngày 13/9 ĐÁNH GIÁ: ★★★✩✩

Xem tốt xấu việc nên: Bàn chuyện hôn sự, cầu cúng, nhập trạch, xuất hành, động thổ, khai quang, khai hương, an táng 

Xem tốt xấu việc không nên: nạp thần, giá mã, kiện cáo.

Theo Mộc Miên

cùng chuyên mục

Xem ngày tốt xấu 18/09/2019: Kim Quỹ Hoàng Đạo tốt lành

Xem ngày tốt xấu - 2 ngày trước

Ngày 18/09/2019 Dương lịch là ngày 20/08/2019 Âm lịch. Ngày này là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo, là điềm báo tốt lành, may mắn. Ngày này sẽ có những lưu ý gì, và có những

Xem chi tiết

Xem ngày tốt xấu 15/9/2019: Thuận lợi chuyện hiếu hỷ trăm năm

Xem ngày tốt xấu - 2 ngày trước

Xem ngày 15/9/2019 tốt hay xấu sẽ giúp bạn lựa chọn được ngày đẹp, giờ đẹp để thực hiện các công việc trong cuộc sống hàng ngày được thuận lợi. Những con giáp nên kết

Xem chi tiết

Xem ngày tốt xấu 16/9/2019 : Nhiều may mắn tốt lành

Xem ngày tốt xấu - 3 ngày trước

Xem ngày tốt xấu 16/9/2019 (Dương lịch). Âm lịch là ngày 18/8/2019 sẽ là ngày Tốt hay ngày Xấu, và có những giờ nào tốt, giờ nào xấu. Xem ngày tốt xấu Xem ngày tốt

Xem chi tiết

Xem ngày tốt xấu 14/09/2019: Thanh Long Hoàng Đạo

Xem ngày tốt xấu - 3 ngày trước

Xem ngày tốt xấu 14/09/2019 (Dương lịch). Âm lịch là ngày 16/08/2019 sẽ là ngày Tốt hay ngày Xấu, và có những giờ nào tốt, giờ nào xấu.  Xem ngày tốt xấu 14/09/2019 Hung thần

Xem chi tiết

Xem ngày tốt xấu 12/9/2019 – thuận theo thần linh để phát triển

Xem ngày tốt xấu - 5 ngày trước

Xem ngày tốt xấu 12/9/2019 (Dương lịch). Âm lịch là ngày 14/8/2019 liệu là ngày tốt hay ngày xấu. Nó sẽ mang lại may mắn hay bất lợi gì cho bạn đây? Xem ngày tốt

Xem chi tiết

TIN NỔI BẬT

Xem ngày tốt xấu 18/09/2019: Kim Quỹ Hoàng Đạo tốt lành

Xem ngày tốt xấu - 2 ngày trước

Ngày 18/09/2019 Dương lịch là ngày 20/08/2019 Âm lịch. Ngày này là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo, là điềm báo tốt lành, may mắn. Ngày này sẽ có những lưu ý gì, và có những

Xem chi tiết

Xem ngày tốt xấu 15/9/2019: Thuận lợi chuyện hiếu hỷ trăm năm

Xem ngày tốt xấu - 2 ngày trước

Xem ngày 15/9/2019 tốt hay xấu sẽ giúp bạn lựa chọn được ngày đẹp, giờ đẹp để thực hiện các công việc trong cuộc sống hàng ngày được thuận lợi. Những con giáp nên kết

Xem chi tiết

Xem ngày tốt xấu 16/9/2019 : Nhiều may mắn tốt lành

Xem ngày tốt xấu - 3 ngày trước

Xem ngày tốt xấu 16/9/2019 (Dương lịch). Âm lịch là ngày 18/8/2019 sẽ là ngày Tốt hay ngày Xấu, và có những giờ nào tốt, giờ nào xấu. Xem ngày tốt xấu Xem ngày tốt

Xem chi tiết

Xem ngày tốt xấu 14/09/2019: Thanh Long Hoàng Đạo

Xem ngày tốt xấu - 3 ngày trước

Xem ngày tốt xấu 14/09/2019 (Dương lịch). Âm lịch là ngày 16/08/2019 sẽ là ngày Tốt hay ngày Xấu, và có những giờ nào tốt, giờ nào xấu.  Xem ngày tốt xấu 14/09/2019 Hung thần

Xem chi tiết

Xem ngày tốt xấu 12/9/2019 – thuận theo thần linh để phát triển

Xem ngày tốt xấu - 5 ngày trước

Xem ngày tốt xấu 12/9/2019 (Dương lịch). Âm lịch là ngày 14/8/2019 liệu là ngày tốt hay ngày xấu. Nó sẽ mang lại may mắn hay bất lợi gì cho bạn đây? Xem ngày tốt

Xem chi tiết