Tử vi trọn đời - Giải đoán lá số tử vi, dự báo số mệnh chính xác

Hôm nay: Thứ năm, 20-02-2020

Xông đất 2020 tuổi Dậu: Sửu Thổ lục hợp, chuyển nguy thành an 

Xem thêm

Xông đất 2020 tuổi Dậu nên chọn người có ngày tháng năm hoặc giờ sinh có yếu tố Sửu Thổ để xông đất trong năm mới. Thì sẽ chuyển nguy thành an, thịnh vượng sự nghiệp. 

xông đất 2020 tuổi dậu

Tổng quan vận hạn tuổi Dậu 2020 

Người tuổi Dậu bước vào năm 2020 vì Tý Dậu Tương Phá, nửa hung nửa cát. Gặp Phá có hao tổn, rạn nứt, phá hoại là điềm báo của các hung tinh Quyển Tiệt, Ba Má, Giản Trì. Người tuổi dậu sẽ phải cảnh giác cao độ khi xử lý các vấn đề về sự nghiệp, tiền bạc và quan hệ xã giao. Hãy cố gắng tránh nạn Phá Thái Tuế và Sát Diệu đem tới nạn thị phi, tranh cãi. 

Vậy nên chọn một người xông đất hợp lý sẽ khiến người tuổi Dậu đón được điềm may mắn trong năm 2020 này. Trong mệnh lý học, Tý Sửu lục hợp, Sửu Dậu bán hợp nên địa chi Sửu Thổ sẽ là yếu tố cát lợi dành cho bạn. Người tuổi Dậu nên chọn người có ngày tháng năm hoặc giờ sinh có yếu tố Sửu Thổ để xông đất trong năm mới. Thì sẽ chuyển nguy thành an, thịnh vượng sự nghiệp. Trong bài viết này mời các bạn cùng chúng tôi xem tuổi xông đất 2020 tuổi Dậu để biết thêm chi tiết.

Xông đất 2020 tuổi Dậu

Gồm các tuổi Kỷ Dậu, Quý Dậu, Đinh Dậu, Tân Dậu và Ất Dậu. 

Người tuổi Quý Dậu 

Tuổi Quý Dậu - Mệnh: Kim - Kiếm Phong Kim - Vàng mũi kiếm
Tương sinh: Thủy, Thổ
Tương khắc: Mộc, Hỏa.
Thiên can Quý tương hợp với can Mậu, tương hình Đinh, Kỷ. Địa chi Dậu tam hợp với Tỵ - Sửu, tứ hành xung với Tý - Ngọ - Mão.

Tuổi Quý Dậu theo ngũ hành âm dương năm 2020

Thiên can Quý Thủy gặp Canh Kim tại Thương Quan, tương khắc. Năm nay tuổi Quý Dậu nên đề phòng quan lộc trắc trở. Địa chi Dậu tương phá địa chi năm Canh Tý, đề phòng có kẻ phá hoại, bất trắc. Để cải thiện vận mệnh một năm mới đến cho người tuổi Quý Dậu, chúng ta cần phải chọn ra người xông đất phù hợp. Xem tuổi xông đất Quý Dậu năm mới 2020 sau đây sẽ dành cho các bạn những lời khuyên về người mà chúng ta nên chọn để xông đất năm mới.

Xông đất 2020 tuổi Dậu thì nên chọn các tuổi trong vòng tam hợp gồm Tỵ - Sửu. Và tránh các tuổi thuộc tứ hành xung Tý - Ngọ - Mão. Chúng ta nên chọn những người mệnh Kim hoặc mệnh Hỏa thì sẽ tốt hơn.

Tuổi Dậu Tuổi xông đất 2020 Năm Đánh giá
Quý Dậu

 Ất Sửu  

1985

★★★★☆

 Tân Sửu 

1961

★★★★★

 Canh Thìn 

1940

★★★★★

Tân Tỵ 

1941

★★★★★

Mậu Thân 

1968

★★★★☆

Bính Thìn 

1976

★★★☆☆

Đinh Tỵ 

1977

★★★☆☆

Nhâm Thân 

1992

★★★★☆

Nhâm Thìn 

1952 

 ★★★★★

Kỷ Sửu 

1949

★★★★☆

—> Xem thêm: Chọn tuổi xông đất 2020 cho tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 

Người tuổi Đinh Dậu 

Tuổi Đinh Dậu người này mệnh Hỏa, là lửa trên núi. Ngũ hành tương sinh với những người mệnh Thổ, Mộc. Ngũ hành tương khắc với người mệnh Kim, Thủy.
Tuổi này có thiên can tương hợp với can Nhâm, tương hình với can Tân, Quý. Tuổi Đinh Dậu tam hợp với các tuổi Tị - Sửu, và phạm tứ hành xung với Tý - Ngọ - Mão.

Tuổi Đinh Dậu theo ngũ hành âm dương năm 2020

Thiên can Đinh Hỏa tương khắc với can năm Canh Tý. Cho nên tuổi Dậu có thể sẽ gặp một ít các khó khăn trong năm tới. Để hóa giải các khó khăn chúng ta mới cần phải xem tuổi xông đất Đinh Dậu năm 2020. Xem tuổi xông đất Đinh Đậu năm mới 2020 sau đây sẽ dành cho các bạn những lời khuyên về người mà chúng ta nên chọn để xông đất năm mới.

Xông đất 2020 tuổi Dậu thì nên chọn các tuổi trong vòng tam hợp gồm Tỵ - Sửu. Và tránh các tuổi thuộc tứ hành xung Tý - Ngọ - Mão. Chúng ta nên chọn những người mệnh Thổ hay mệnh Mộc thì sẽ tốt hơn.

Tuổi Dậu Tuổi xông đất 2020 Năm Đánh giá
Đinh Dậu

Kỷ Sửu 

1949

★★★★★

Ất Tỵ 

1965

★★★★☆

 Tân Sửu

 1961

 ★★★★☆

Giáp Thìn 

1964

★★★★☆

Mậu Thân

1968

★★★★★

Bính Thìn

1976

★★★★☆

Đinh Tỵ 

1977

★★★★☆

Ất Sửu 

1985

★★★★☆

Bính Thân 

1956

★★★★☆

Canh Thìn 

1940

★★★★☆

—> Xem thêm: Chọn tuổi xông đất 2020 cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 

Người tuổi Tân Dậu 

Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 mệnh Mộc, thuộc Thạch Lựu Mộc là gỗ cây lựu đá. Ngũ hành tương sinh với hành Hỏa, Thủy. Tương khắc với Kim, Thổ. Tuổi có thiên can Tân, tương hợp với Bính, tương hình với Ất, Đinh. Địa chi tam hợp với các tuổi Tị - Sửu, và phạm tứ hành xung với Tý - Ngọ - Mão.

Tuổi Tân Dậu theo ngũ hành âm dương năm 2020

Thiên can Tân Kim đông vượng với can năm Canh Kim. Dậu - Tý tương phá, co nên tuổi Dậu có thể sẽ gặp một ít các khó khăn trong năm tới. Để hóa giải các khó khăn chúng ta mới cần phải xem tuổi xông đất Tân Dậu năm 2020. Xem tuổi xông đất Tân Đậu năm mới 2020 sau đây sẽ dành cho các bạn những lời khuyên về người mà chúng ta nên chọn để xông đất năm mới.

Xông đất 2020 tuổi Dậu thì nên chọn các tuổi trong vòng tam hợp gồm Tỵ - Sửu. Và tránh các tuổi thuộc tứ hành xung Tý - Ngọ - Mão. Chúng ta nên chọn những người mệnh Hỏa hay mệnh Thủy thì sẽ tốt hơn.

Tuổi Dậu Tuổi xông đất 2020 Năm Đánh giá
Tân Dậu

 Kỷ Sửu 

1949

★★★★★

Bính Thân 

1956

★★★☆☆

Giáp Thìn 

1964

★★★☆☆

Ất Tỵ 

1965

★★★☆☆

 Bính Dần 

1986

★★☆☆☆

 Ất Hợi 

1995

★★★☆☆

Nhâm Thìn 

1952

★★★★★

Mậu Tý 

1948

★★★★☆

 Canh Thìn  

1940

★★★★★

 Kỷ Mùi 

1979

★★★★★

—> Xem thêm: Chọn tuổi xông đất 2020 cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981

Người tuổi Ất Dậu 

Tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 mệnh Thủy, Tuyền Trung Thủy, tương sinh với mệnh Mộc, Kim. Tương khắc với Hỏa, Mộc.
Thiên can Ất tương hợp với Canh, tương hình với Kỷ, Tân. Địa chi tam hợp với các tuổi Tị - Sửu, và phạm tứ hành xung với Tý - Ngọ - Mão.

Tuổi Ất Dậu theo ngũ hành âm dương năm 2020

Thiên can Ất Dậu tương hợp với Canh Kim, mang lại nhiều sinh khí và thuận lợi. Địa chi Dậu tương phá với năm Tý, cần đề phòng có kẻ phá hoại, mang đến nhiều thị phi.  Để hóa giải các khó khăn chúng ta mới cần phải xem tuổi xông đất Ất Dậu năm 2020. Xem tuổi xông đất Ất Đậu năm mới 2020 sau đây sẽ dành cho các bạn những lời khuyên về người mà chúng ta nên chọn để xông đất năm mới.

Xông đất 2020 tuổi Dậu thì nên chọn các tuổi trong vòng tam hợp gồm Tỵ - Sửu. Và tránh các tuổi thuộc tứ hành xung Tý - Ngọ - Mão. Chúng ta nên chọn những người mệnh Kim hay mệnh Mộc thì sẽ tốt hơn.

Tuổi Dậu Tuổi xông đất 2020 Năm Đánh giá
Ất Dậu

 Canh Thìn 

1940

★★★★☆

Ất Sửu 

1985

★★★★☆

Nhâm Thân 

1992 

★★★★★

Tân Tỵ 

1941

★★★★☆

Ất Mùi 

1955

★★★★☆

Nhâm Dần 

1962

★★★★☆

 Canh Tuất

 1970

★★★☆☆

 Ất Tỵ 

1965

★★★★☆

Tân Hợi 

1971

★★★★☆

 Kỷ Mùi 

1979

★★★★☆

—> Xem thêm: Chọn tuổi xông đất 2020 cho tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 

Nếu không tìm thấy người phù hợp, có một cách đơn giản khác, gia chủ có thể tìm những người có tuổi Tam Hợp hoặc Lục Hợp với tuổi của mình, tránh các tuổi Tứ hành xung, Tương hại, Tương phá là được. Theo cách này, bạn có thể chọn tuổi xông đất 2020 gồm các tuổi: Sửu, Tị hoặc Thìn.

Theo Bác Quân Nhất Tiêu

Tin liên quan

Bạn có thể quan tâm

Cùng Chuyên mục

Tử vi ngày 23/2/2020 của 12 con giáp - Nên đi chùa lễ bái, cầu an
Tử vi ngày 23/2/2020 của 12 con giáp - Nên đi chùa lễ bái, cầu an
Tử vi ngày 23/2/2020 của 12 con giáp - Nên đi chùa lễ bái, cầu an
12 con giáp - 54 phút trước

Tử vi ngày 23/2/2020 của 12 con giáp là ngày chủ nhật, tức ngày Bính Thân, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý. Hôm nay là ngày Bạch Hổ hắc đạo. Thiên Sát tinh, chỉ tốt khi đi cầu cúng, tế bái, đi chùa. Nếu cảm thấy bất an thì có thể đi chùa vãn cảnh, dâng hương để tâm hồn thêm yên tĩnh.

1999 mệnh gì? Xem tử vi trọn đời, tử vi 2020, mệnh hợp tuổi, bí kíp phong thủy cực chuẩn
1999 mệnh gì? Xem tử vi trọn đời, tử vi 2020, mệnh hợp tuổi, bí kíp phong thủy cực chuẩn
1999 mệnh gì? Xem tử vi trọn đời, tử vi 2020, mệnh hợp tuổi, bí kíp phong thủy cực chuẩn
12 con giáp - 1 giờ trước

1999 mệnh gì? Sinh năm 1999 tuổi con gì? Năm 1999 hợp màu gì? Xem tử vi trọn đời, mệnh hợp tuổi, bí kíp phong thủy, tử vi 2020 cực chuẩn, Phật bản mệnh là gì? Xem mạng ngũ hành. Xem tử vi 2020 cho người sinh năm 1999 mệnh Thổ.

1981 mệnh gì? Xem tử vi trọn đời, mệnh hợp tuổi, bí kíp phong thủy, tử vi 2020 cực chuẩn
1981 mệnh gì? Xem tử vi trọn đời, mệnh hợp tuổi, bí kíp phong thủy, tử vi 2020 cực chuẩn
1981 mệnh gì? Xem tử vi trọn đời, mệnh hợp tuổi, bí kíp phong thủy, tử vi 2020 cực chuẩn
12 con giáp - 1 giờ trước

1981 mệnh gì? Người sinh năm 1981 có điểm gì đặc biệt? Sinh năm Tân Dậu, chi tuổi Dậu Kim, can tuổi Tân Kim, nạp âm là Mộc. Kim chủ đá cứng, nên gọi là Thạch - Mộc. Dậu Kim đại diện cho tháng 8, lúc mọi vật đều héo úa, duy chỉ có cây lựu vẫn đâm hoa kết trái. Cho nên mệnh tuổi 1981 là Thạch Lựu Mộc.

1998 mệnh gì? Xem tử vi trọn đời, tử vi 2020, mệnh hợp tuổi, bí kíp phong thủy cực chuẩn
1998 mệnh gì? Xem tử vi trọn đời, tử vi 2020, mệnh hợp tuổi, bí kíp phong thủy cực chuẩn
1998 mệnh gì? Xem tử vi trọn đời, tử vi 2020, mệnh hợp tuổi, bí kíp phong thủy cực chuẩn
12 con giáp - 2 giờ trước

1998 mệnh gì? Sinh năm 1998 tuổi con gì? Năm 1998 hợp màu gì? Xem tử vi trọn đời, mệnh hợp tuổi, bí kíp phong thủy, tử vi 2020 cực chuẩn, Phật bản mệnh là gì? Xem mạng ngũ hành. Xem tử vi 2020 cho người sinh năm 1998 mệnh Thổ.

Back to top