Tử vi số - Xem lá số tử vi online trọn đời, dự báo số mệnh chính xác

Hôm nay: Thứ tư, 20-10-2021

Xem tuổi sinh con hợp tuổi bố mẹ để tăng phúc khí đại gia

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Do vậy mà việc xem tuổi con của 12 con giáp là cách để tạo nên một gia đình hài hòa, hòa thuận.

Xem thêm

Mỗi người sẽ có một tính cách đặc thù đối với con giáp cầm tinh. Có thể họ sẽ hình thành nên cục diện tương sinh, tương khắc. Hỗ trợ hay cản trở nhau. Các thành viên trong gia đình cũng vậy. Cần phải xem tuổi sinh con hợp tuổi bố mẹ để tạo nên hạnh phúc hài hòa, cùng nhau phát triển.

Xem tuổi sinh con: tuổi Tý

Tuổi Tý cùng tuổi Sửu là lục hợp, vậy nên tốt nhất là nên sinh con tuổi Sửu. Tiếp theo tam hợp với tuổi Thìn và tuổi Thân nên cũng có thể sinh con tuổi Thân và tuổi Thìn. Tuổi Tý tương xung với tuổi Ngọ, tương hình với tuổi Mão, tương hại với tuổi Mùi. Cho nên không nên sinh con các tuổi Ngọ – Mão – Mùi. Để tránh rơi vào cục diện tự hình Tý hình Tý thì nên tránh sinh con vào tuổi Tý. Năm 2020 bố mẹ nào tuổi Tý thì hãy hoãn kế hoạch có em bé để thuận lợi trong cuộc sống hơn.

Xem con tuổi Sửu

Tuổi Sửu cùng tuổi Tý lục hợp – tốt nhất là nên sinh con tuổi Tý. Tiếp theo là sinh con tuổi Dậu hay tuổi Tỵ vì Sửu – Tỵ – Dậu là tam hợp. Tuổi Sửu tương xung với tuổi Mùi, tương hại với tuổi Ngọ. Sửu – Mùi – Tuất cấu thành tam hình. Do vậy bố mẹ tuổi Sửu không nên sinh con tuổi Mùi, Tuất, Ngọ.

Xem tuổi sinh con: tuổi Dần

Tuổi Dần cùng tuổi Hợi lục hợp – tốt nhất là nên sinh con tuổi Hợi. Tiếp theo là sinh con tuổi Ngọ hay tuổi Tuất vì Dần – Ngọ – Tuất là tam hợp. Tuổi Dần tương xung với tuổi Thân. Dần – Tị – Thân cấu thành tam hình. Do vậy bố mẹ tuổi Sửu không nên sinh con tuổi Thân, Tị.

Xem tuổi bố mẹ tuổi Mão nên sinh con tuổi gì

Tuổi Mão lục hợp với tuổi Tuất, tam hợp với tuổi Mùi và tuổi Hợi. Do vậy tốt nhất là nên sinh con tuổi Tuất, tiếp theo là tuổi Mùi hoặc tuổi Hợi. Tuổi Mão tương xung với tuổi Dậu, tương hình với tuổi Tý, tương hại với tuổi Thìn. Do vậy không nên sinh con tuổi Dậu – Tý – Thìn. Năm 2020 bố mẹ nào tuổi Mão thì hãy hoãn kế hoạch có em bé để thuận lợi trong cuộc sống hơn.

Xem tuổi sinh con: tuổi Thìn

Tuổi Thìn lục hợp với tuổi Dậu, tam hợp với tuổi Thân và tuổi Tý. Do vậy tốt nhất là nên sinh con tuổi Dậu, tiếp theo là tuổi Thân và tuổi Tý. Tuổi Thìn tương xung với tuổi Tuất, tương hại với tuổi Mão. Do vậy không nên sinh con tuổi Mão- Tuất. Để tránh rơi vào cục diện tự hình Thìn hình Thìn thì nên tránh sinh con vào tuổi Thìn. Năm 2020 bố mẹ nào tuổi Thìn thì hãy lên kế hoạch có em bé để thuận lợi trong cuộc sống hơn.

Xem tuổi sinh con: tuổi Tị

Tuổi Tị lục hợp với tuổi Thân, tam hợp với tuổi Dậu và tuổi Sửu. Do vậy tốt nhất là nên sinh con tuổi Thân, tiếp theo là tuổi tuổi Dậu và tuổi Sửu. Tuổi Tị tương xung với tuổi Hợi, tương hình với tuổi Dần. Dần – Tị – Thân tam hình. Do vậy không nên sinh con tuổi Dần – Tị – Thân – Hợi.

Xem tuổi sinh con: tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ lục hợp với tuổi Mùi, tam hợp với tuổi Dần và tuổi Tuất . Do vậy tốt nhất là nên sinh con tuổi Mùi, tiếp theo là tuổi tuổi Dần và tuổi Tuất . Tuổi Ngọ tương xung với tuổi Tý, tương hại với tuổi Sửu. Do vậy không nên sinh con tuổi Tý – Sửu. . Để tránh rơi vào cục diện tự hình Ngọ hình Ngọ thì nên tránh sinh con vào tuổi Ngọ.

Xem tuổi sinh con: tuổi Mùi

Tuổi Mùi cùng tuổi Ngọ là lục hợp, vậy nên tốt nhất là nên sinh con tuổi Ngọ. Tiếp theo tam hợp với tuổi Hợi và tuổi Mão nên cũng có thể sinh con tuổi Hợi và tuổi Mão. Tuổi Mùi tương xung với tuổi Sửu, tương hại với tuổi Tý. Tam Hình với tuổi Sửu và tuổi Tuất. Cho nên không nên sinh con các tuổi Sửu – Tý – Tuất. Năm 2020 bố mẹ nào tuổi Mùi thì hãy hoãn kế hoạch có em bé để thuận lợi trong cuộc sống hơn.

Xem tuổi bố mẹ tuổi Thân nên sinh con tuổi gì

Tuổi Thân lục hợp với tuổi Tị, tam hợp với tuổi Tý và tuổi Thìn. Do đó tốt nhất là sinh con tuổi Tị, hoặc là tuổi Tý và tuổi Thìn. Tuổi Thân tương xung với tuổi Dần, tương hại với tuổi Hợi, tam hình với tuổi Dần – Tị. Cho nên không nên sinh con tuổi Dần – Hợi – Tị.

Xem tuổi sinh con: tuổi Dậu

Tuổi Dậu cùng tuổi Thìn lục hợp, tam hợp với tuổi Tị và tuổi Sửu. Nên tốt nhân là sinh con tuổi Thìn, tuổi Tị hay tuổi Sửu. Tuổi Dậu tương xung với tuổi Mão, tương hại với tuổi Tuất, tự hình Dậu nên tránh sinh con các tuổi Mão – Tuất – Dậu.

Xem tuổi sinh con: tuổi Tuất

Tuổi Tuất lục hợp với tuổi Mão, tam hợp với tuổi Dần, Ngọ. Nên sinh con tuổi Mão là hợp nhất. Hoặc là tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tuổi Tuất tương xung với tuổi Thìn, tam hình với tuổi Sửu và tuổi Mùi, tương hại với tuổi Dậu. Cho nên kiêng kị sinh con tuổi Thìn – Sửu – Mùi và Dậu.

Tuổi Hợi nên sinh con tuổi nào

Tuổi Hợi với tuổi Dần lục hợp, tam hợp với tuổi Mão và tuổi Mùi. Nên có thể sinh con tuổi Dần, hoặc là tuổi Mão hay tuổi Mùi. Tuổi Hợi tương xung với tuổi Tị, tự hình Hợi. Không nên sinh con tuổi Tị hay tuổi Hợi.

 

Lê Hà Anh

Lê Hà Anh

Chào các bạn, tôi là Lê Hà Anh - Tác giả của những bài viết trên trang Tử vi số. Mong rằng những bài viết của tôi mang thêm nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn.


Cùng Chuyên mục

Back to top