Tử vi số - Xem lá số tử vi online trọn đời, dự báo số mệnh chính xác

Hôm nay: Chủ nhật, 09-05-2021

Xem ngày tốt xấu tuần 20/01-26/01: Thứ 2 Hoàng đạo cát lợi

Xem thêm

Xem ngày tốt xấu tuần 20/01-26/01, thứ 2 là ngày Hoàng Đạo, kỵ khởi công, an táng. Gia chủ muốn làm việc lớn thì nhớ tránh xuất hành hướng Đông Nam 

xem ngày tốt xấu tuần 20/01-26/01Thứ 2

Xem ngày tốt xấu tuần 20/01-26/01, ngày 20/01/2020, Âm lịch ngày Nhâm Tuất, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng Đạo 

Mệnh ngày:Đại Hải Thủy (Nước biển lớn)

Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)

Xuất hành:

- Hỷ thần (hướng thần may mắn) - TỐT: Hướng Nam

- Tài thần (hướng thần tài) - TỐT: Hướng Tây

- Hắc thần (hướng ông thần ác) - XẤU, nên tránh: Hướng Đông Nam

Tuổi xung khắc:

Xung ngày: Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần, Bính Tuất

Xung tháng: Tân Mùi, Kỷ Mùi

Giờ hoàng đạo: Ất Tị (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h)

Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

Thứ 3

Xem ngày tốt xấu tuần 20/01-26/01, ngày 21/01/2020, Âm lịch ngày Quý Hợi, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng Đạo 

Mệnh ngày:Đại Hải Thủy (Nước biển lớn)

Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)

Xuất hành:

- Hỷ thần (hướng thần may mắn) - TỐT: Hướng Đông Nam

- Tài thần (hướng thần tài) - TỐT: Hướng Tây Bắc

- Hắc thần (hướng ông thần ác) - XẤU, nên tránh: Hướng Đông Nam

Tuổi xung khắc:

Xung ngày: Đinh Tị, Ất Tị, Đinh Mão, Đinh Dậu

Xung tháng: Tân Mùi, Kỷ Mùi

Giờ hoàng đạo: Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h)

Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

 

Thứ 4

Xem ngày tốt xấu tuần 20/01-26/01, ngày 22/01/2020, Âm lịch ngày Giáp Tý, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc Đạo 

Mệnh ngày:Hải Trung Kim (Vàng trong biển)

Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)

Xuất hành:

- Hỷ thần (hướng thần may mắn) - TỐT: Hướng Đông Bắc

- Tài thần (hướng thần tài) - TỐT: Hướng Đông Nam

- Hắc thần (hướng ông thần ác) - XẤU, nên tránh: Hướng Đông Nam

Tuổi xung khắc:

Xung ngày: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân

Xung tháng: Tân Mùi, Kỷ Mùi

Giờ hoàng đạo:

Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h)

Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h)

Thứ 5

Xem ngày tốt xấu tuần 20/01-26/01, ngày 23/01/2020, Âm lịch ngày Ất Sửu, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc Đạo 

Mệnh ngày:Hải Trung Kim (Vàng trong biển)

Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)

Xuất hành:

- Hỷ thần (hướng thần may mắn) - TỐT: Hướng Tây Bắc

- Tài thần (hướng thần tài) - TỐT: Hướng Đông Nam

- Hắc thần (hướng ông thần ác) - XẤU, nên tránh: Hướng Đông Nam

Tuổi xung khắc:

Xung ngày: Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu

Xung tháng: Tân Mùi, Kỷ Mùi

Giờ hoàng đạo:

Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h)

Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

Thứ 6

Xem ngày tốt xấu tuần 20/01-26/01, ngày 24/01/2020, Âm lịch ngày Bính Dần, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng Đạo 

Mệnh ngày:Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò)

Trực:Trừ (Tốt mọi việc)

Xuất hành:

- Hỷ thần (hướng thần may mắn) - TỐT: Hướng Tây Nam

- Tài thần (hướng thần tài) - TỐT: Hướng Đông

- Hắc thần (hướng ông thần ác) - XẤU, nên tránh: Hướng Nam

Tuổi xung khắc:

Xung ngày: Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn

Xung tháng: Tân Mùi, Kỷ Mùi

Giờ hoàng đạo:

Nhâm Thìn (7h-9h), Quý Tị (9h-11h)

Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

Thứ 7

Xem ngày tốt xấu tuần 20/01-26/01, ngày 25/01/2020, Âm lịch ngày Đinh Mão, tháng Mậu Dần, năm Canh Tý

Ngày Hắc Đạo 

Mệnh ngày:Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò)

Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)

Xuất hành:

- Hỷ thần (hướng thần may mắn) - TỐT: Hướng Nam

- Tài thần (hướng thần tài) - TỐT: Hướng Đông

- Hắc thần (hướng ông thần ác) - XẤU, nên tránh: Hướng Nam

Tuổi xung khắc:

Xung ngày: Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tị, Quý Hợi

Xung tháng: Canh Thân, Giáp Thân

Giờ hoàng đạo:

Quý Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h)

Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h)

Theo Như Ý

Cùng Chuyên mục

Back to top