Xem ngày tốt xấu theo tuần - Xem ngày tốt, xem ngày đẹp trong tuần 30/01 - 05/02 Thứ bảy việc gì cũng thành

Hôm nay: Thứ bảy, 30-09-2023

Xem ngày tốt, xem ngày đẹp trong tuần 30/01 - 05/02 Thứ bảy việc gì cũng thành

Thứ bảy, ngày 30/09/2023 - 06:00
3.1 / 5 của 18 đánh giá
Ngày tốt xấu trong tuần là công cụ giúp bạn xem nhanh các ngày đẹp trong tuần. Biết được ngày đẹp trong tuần bạn sẽ dễ dàng lựa chọn các ngày tốt nhất để thực hiện công việc dự kiến trong tuần này. tuviso.com còn cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về các ngày đẹp ngày tốt trong tuần như thời gian hoàng đạo, các sao tốt trong ngày hướng phù hợp vơi mệnh và tuổi của bạn., Đường quan lộc, quý nhân đều cát. Thiên Đức hoàng đạo, Bảo Quang Tinh, Thiên Đức tinh làm việc gì cũng thành

Xem nhanh ngày tốt xấu theo tuần

Xem tuần tốt xấu
30/1 - 05/2

<< xem ngày tốt xấu tuần 30/1-05/2 >>

Các bước xem ngày tốt cơ bản

Bước 1: Chọn ngày có thể xúc tiến được việc lớn của bạn (mục Nên Kỵ trong ngày)

Bước 2: Chọn ngày có thiên can địa chi không tương xung với mạng chủ

Bước 3: Lấy ngày có nhiều sao tốt (như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ân, Thiên Hỷ ...)

Bước 4: Trực và Sao Nhị Thập Bát Tú phải tốt

Sau khi đã chọn được ngày tốt thì cần chọn thêm giờ Hoàng Đạo & việc nên kỵ có thể làm trong giờ hoàng đạo đó.

Xem ngày tốt xấu tuần 30/1-05/2 năm 2023

Thứ hai, Ngày 30/01/2023; Âm lịch là ngày 09/01/2023

Thứ hai, Ngày 30/01/2023 Âm lịch: 09/01/2023

Bát Tự Ngày: Ngày Mậu Tý tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Tiết khí: Đại Hàn

Ngày Hoàng đạo: Thanh Long

Trực: Trực Khai

Giờ Hoàng Đạo:

Nhâm Tý (23h-1h)

Quý Sửu (1h-03h)

Ất Mão (5h-7h)

Mậu Ngọ (11h-13h)

Canh Thân (15h-17h)

Tân Dậu (17h-19h)

Hướng tài thần: Đông Nam

Hướng Hỷ thần: Đông Bắc

Sao tốt: Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường

Sao xấu: Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận, Thiên Hình, Chu Tước

Tuổi xung: Nhâm Ngọ, tuổi Nhâm Ngọ kỵ dùng giờ này, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Nhâm Tý, Giáp Dần, Ất Mão

đánh giá: ★★★★☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 30/01/2023

Thứ ba, Ngày 31/01/2023; Âm lịch là ngày 10/01/2023

Thứ ba, Ngày 31/01/2023 Âm lịch: 10/01/2023

Bát Tự Ngày: Ngày Kỷ Sửu tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Tiết khí: Đại Hàn

Ngày Hoàng đạo: Minh Đường

Trực: Trực Bế

Giờ Hoàng Đạo:

Bính Dần (3h-5h)

Đinh Mão (5h-7h)

Kỷ Tị (9h-11h)

Nhâm Thân (15h-17h)

Giáp Tuất (19h-21h)

Ất Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Tây

Hướng Hỷ thần: Tây Nam

Sao tốt: Kim Quỹ, Thiên Đức, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường

Sao xấu: Thiên Quả Cô Thần, Chu Tước, Bạch Hổ, Không Vong, Huyền Võ, Tiệt Lộ

Tuổi xung: Canh Thân, Tân Dậu, Quý Hợi, Bính Dần, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ

đánh giá: ★★★★☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 31/01/2023

Thứ tư, Ngày 01/02/2023; Âm lịch là ngày 11/01/2023

Thứ tư, Ngày 01/02/2023 Âm lịch: 11/01/2023

Bát Tự Ngày: Ngày Canh Dần tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Tiết khí: Đại Hàn

Ngày Hoàng đạo: Thiên Hình

Trực: Trực Kiến

Giờ Hoàng Đạo:

Bính Tý (23h-1h)

Đinh Sửu (1h-03h)

Canh Thìn (7h-9h)

Tân Tị (9h-11h)

Quý Mùi (13h-15h)

Bính Tuất (19h-21h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Thanh Long, Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Phúc Đức Thiên Quan,  

Sao xấu: Thiên Hình, Chu Tước, Không Vong, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận

Tuổi xung: Nhâm Ngọ, Tân Mùi, Giáp Tuất, Ất Hợi, Đinh Sửu, Canh Thìn

đánh giá: ★★★★☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 01/02/2023

Thứ năm, Ngày 02/02/2023; Âm lịch là ngày 12/01/2023

Thứ năm, Ngày 02/02/2023 Âm lịch: 12/01/2023

Bát Tự Ngày: Ngày Tân Mão tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Tiết khí: Đại Hàn

Ngày Hắc Đạo: Chu Tước

Trực: Trực Trừ

Giờ Hoàng Đạo:

Mậu Tý (23h-1h)

Canh Dần (3h-5h)

Tân Mão (5h-7h)

Giáp Ngọ (11h-13h)

Ất Mùi (13h-15h)

Đinh Dậu (17h-19h)

Hướng tài thần: Chính Đông

Hướng Hỷ thần: Tây Bắc

Sao tốt: Tư Mệnh, Thanh Long Quý Nhân, Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường

Sao xấu: Câu Trận, Tiệt Lộ Không Vong, Tiệt Lộ, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ

Tuổi xung: Giáp Ngọ, Giáp Thân, Ất Dậu, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Tân Mão

đánh giá: ★★★★☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 02/02/2023

Thứ sáu, Ngày 03/02/2023; Âm lịch là ngày 13/01/2023

Thứ sáu, Ngày 03/02/2023 Âm lịch: 13/01/2023

Bát Tự Ngày: Ngày Nhâm Thìn tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Tiết khí: Đại Hàn

Ngày Hắc Đạo: Kim Quỹ

Trực: Trực Mãn

Giờ Hoàng Đạo:

Nhâm Dần (3h-5h)

Giáp Thìn (7h-9h)

Ất Tị (9h-11h)

Mậu Thân (15h-17h)

Kỷ Dậu (17h-19h)

Tân Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Nam

Hướng Hỷ thần: Chính Nam

Sao tốt: Tư Mệnh, Thanh Long, Thiên Ất Quý Nhân, Kim Quý, Thiên Đức

Sao xấu: Thiên Lao, Huyền Võ, Tiệt Lộ, Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ

Tuổi xung: Bính Thân, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Dần, Quý Mão, Ất Tị

đánh giá: ★★☆☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 03/02/2023

Thứ bảy, Ngày 04/02/2023; Âm lịch là ngày 14/01/2023

Thứ bảy, Ngày 04/02/2023 Âm lịch: 14/01/2023

Bát Tự Ngày: Ngày Quý Tị tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Tiết khí: Lập Xuân

Ngày Hoàng đạo: Thiên Đức

Trực: Trực Bình

Giờ Hoàng Đạo:

Quý Sửu (1h-03h)

Bính Thìn (7h-9h)

Mậu Ngọ (11h-13h)

Kỷ Mùi (13h-15h)

Nhâm Tuất (19h-21h)

Quý Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Nam

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Thiên Ất Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức

Sao xấu: Tái Lộ, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận, Thiên Hình, Chu Tước

Tuổi xung: Đinh Mùi, Canh Tuất, Nhâm Tý, Quý Sửu, Bính Thìn, Đinh Tị

đánh giá:

Xem đầy đủ thông tin về ngày 04/02/2023

Chủ nhật, Ngày 05/02/2023; Âm lịch là ngày 15/01/2023

Chủ nhật, Ngày 05/02/2023 Âm lịch: 15/01/2023

Bát Tự Ngày: Ngày Giáp Ngọ tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Tiết khí: Lập Xuân

Ngày Hắc Đạo: Bạch Hổ

Trực: Trực Định

Giờ Hoàng Đạo:

Giáp Tý (23h-1h)

Ất Sửu (1h-03h)

Đinh Mão (5h-7h)

Canh Ngọ (11h-13h)

Nhâm Thân (15h-17h)

Quý Dậu (17h-19h)

Hướng tài thần: Chính Tây

Hướng Hỷ thần: Tây Nam

Sao tốt: Thiên Hình, Thiên Ất Quý Nhân, Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường

Sao xấu: Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận, Thiên Hình, Chu Tước

Tuổi xung: Canh Ngọ, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Giáp Tý, Bính Dần, Đinh Mão

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 05/02/2023

Theo Tuviso
Back to top