Xem ngày tốt xấu nhận chức tháng 09

Hôm nay: Thứ tư, 05-10-2022

Xem ngày tốt xấu nhận chức tháng 09 :

Thứ tư, ngày 05/10/2022 - 06:00
3.2 / 5 của 13 đánh giá
Xem ngày tốt nhận chức nên dựa vào ngày tháng năm sinh của mệnh chủ chọn ra ngày đẹp vừa ý. Ví dụ mạng Mộc chọn ngày Giáp, Ất, Mão, Dần thì sẽ cát.

<< Xem ngày tốt xấu nhận chức tháng 09 >>

Thứ sáu, Ngày 09/09/2022; Âm lịch là ngày 14/08/2022

Thứ sáu, Ngày 09/09/2022 Âm lịch: 14/08/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Ất Sửu tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Tiết khí: Bạch Lộ

Ngày Hoàng đạo: Minh Đường

Trực: Trực Định

Giờ Hoàng Đạo:

Mậu Dần (3h-5h)

Kỷ Mão (5h-7h)

Tân Tỵ (9h-11h)

Giáp Thân (15h-17h)

Bính Tuất (19h-21h)

Đinh Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường, Quý Nhân Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường

Sao xấu: Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận

Tuổi xung: Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Hợi, Mậu Dần, Canh Thìn, Tân Tỵ

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 09/09/2022

Thứ ba, Ngày 13/09/2022; Âm lịch là ngày 18/08/2022

Thứ ba, Ngày 13/09/2022 Âm lịch: 18/08/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Kỷ Tị tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Tiết khí: Bạch Lộ

Ngày Hoàng đạo: Thiên Đức

Trực: Trực Thành

Giờ Hoàng Đạo:

Ất Sửu (1h-03h)

Mậu Thìn (7h-9h)

Canh Ngọ (11h-13h)

Tân Mùi (13h-15h)

Giáp Tuất (19h-21h)

Ất Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Đông Nam

Hướng Hỷ thần: Tây Bắc

Sao tốt: Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức

Sao xấu: Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận, Tiệt Lộ, Tiệt Lộ Không Vong

Tuổi xung: Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, Giáp Tý, Ất Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Tị

đánh giá:

Xem đầy đủ thông tin về ngày 13/09/2022

Thứ năm, Ngày 15/09/2022; Âm lịch là ngày 20/08/2022

Thứ năm, Ngày 15/09/2022 Âm lịch: 20/08/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Tân Mùi tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Tiết khí: Bạch Lộ

Ngày Hắc Đạo: Ngọc Đường

Trực: Trực Khai

Giờ Hoàng Đạo:

Canh Dần (3h-5h)

Tân Mão (5h-7h)

Quý Tị (9h-11h)

Bính Thân (15h-17h)

Mậu Tuất (19h-21h)

Kỷ Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Đông

Hướng Hỷ thần: Tây Bắc

Sao tốt: Kim Quý, Thiên Đức Tam Hợp, Thiên Quan Quý Nhân, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh ĐườngTam Hợp

Sao xấu: Thanh Long, Chu Tước, Tiệt Lộ, Hắc Sát, Huyền Võ, Câu Trận

Tuổi xung: Giáp Thân, Ất Dậu, Đinh Hợi, Canh Dần, Nhâm Thìn, Quý Tị

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 15/09/2022

Chủ nhật, Ngày 18/09/2022; Âm lịch là ngày 23/08/2022

Chủ nhật, Ngày 18/09/2022 Âm lịch: 23/08/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Giáp Tuất tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Tiết khí: Bạch Lộ

Ngày Hoàng đạo: Tư Mệnh

Trực: Trực Trừ

Giờ Hoàng Đạo:

Bính Dần (3h-5h)

Mậu Thìn (7h-9h)

Kỷ Tị (9h-11h)

Tân Mùi (13h-15h)

Quý Dậu (17h-19h)

Ất Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Tây

Hướng Hỷ thần: Tây Nam

Sao tốt: Tam Hợp, Thanh Long, Minh Đường, Ngọc Đường, Thiên Đức, Thiên Khai Ngọc Đường

Sao xấu: Bạch Hổ, Tiệt Lộ Không Vong, Câu Trận, Thiên Lao Ngũ Quỷ, Kim Quý

Tuổi xung: Canh Thân, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tị

đánh giá: ★★☆☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 18/09/2022

Thứ hai, Ngày 19/09/2022; Âm lịch là ngày 24/08/2022

Thứ hai, Ngày 19/09/2022 Âm lịch: 24/08/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Ất Hợi tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Tiết khí: Bạch Lộ

Ngày Hắc Đạo: Câu Trận

Trực: Trực Mãn

Giờ Hoàng Đạo:

Đinh Sửu (1h-03h)

Canh Thìn (7h-9h)

Nhâm Ngọ (11h-13h)

Ất Dậu (17h-19h)

Bính Tuất (19h-21h)

Đinh Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Tây

Hướng Hỷ thần: Chính Nam

Sao tốt: Thiên Đức, Tư Mệnh, Thanh Long Minh Đường, Thiên Hình, Kim Quý

Sao xấu: Kim Quý, Thiên Lao, Quả Túc Ngũ Quỷ, Câu Trận, Chu Tước

Tuổi xung: Tân Mùi, Giáp Tuất, Bính Tý, Kỷ Mão, Canh Thìn, Tân Tị

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 19/09/2022

Thứ bảy, Ngày 24/09/2022; Âm lịch là ngày 29/08/2022

Thứ bảy, Ngày 24/09/2022 Âm lịch: 29/08/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Canh Thìn tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Tiết khí: Thu Phân

Ngày Hoàng đạo: Kim Quỹ

Trực: Trực Nguy

Giờ Hoàng Đạo:

Mậu Dần (3h-5h)

Canh Thìn (7h-9h)

Tân Tị (9h-11h)

Giáp Thân (15h-17h)

Ất Dậu (17h-19h)

Đinh Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Tư Mệnh, Kim Quý, Thanh Long, Minh Đường, Kim Quỹ, Bảo Quang, Ngọc Đường

Sao xấu: Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận, Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ

Tuổi xung: Nhâm Thân, Giáp Tuất, Ất Hợi, Mậu Dần, Kỷ Mão, Tân Tị

đánh giá: ★★★★☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 24/09/2022

Chủ nhật, Ngày 25/09/2022; Âm lịch là ngày 30/08/2022

Chủ nhật, Ngày 25/09/2022 Âm lịch: 30/08/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Tân Tị tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Tiết khí: Thu Phân

Ngày Hoàng đạo: Thiên Đức

Trực: Trực Thành

Giờ Hoàng Đạo:

Kỷ Sửu (1h-03h)

Nhâm Thìn (7h-9h)

Giáp Ngọ (11h-13h)

Ất Mùi (13h-15h)

Mậu Tuất (19h-21h)

Kỷ Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Bắc

Sao tốt: Ngọc Đường, Quý Nhân, Thiên Ất Quý Nhân, Minh Đường, Kim Quý, Bảo Quang

Sao xấu: Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ, Tiệt Lộ, Thiên Hình, Chu Tước

Tuổi xung: Quý Mùi, Bính Tuất, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Quý Tị

đánh giá:

Xem đầy đủ thông tin về ngày 25/09/2022

Thứ năm, Ngày 01/09/2022; Âm lịch là ngày 06/08/2022

Thứ năm, Ngày 01/09/2022 Âm lịch: 06/08/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Đinh Tị tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Tiết khí: Xử Thử

Ngày Hoàng đạo: Thiên Đức

Trực: Trực Thành

Giờ Hoàng Đạo:

Tân Sửu (1h - 3h)

Nhâm Dần (3h - 5h)

Giáp Thìn (7h - 9h)

Đinh Mùi (13h - 15h)

Canh Tuất (19h - 21h)

Tân Hợi (21h - 23h)

Sao tốt: Ngọc Đường, Tái Lộ, Tư Mệnh Ngọc Đường, Minh Đường, Kim Quỹ, Thiên Đức

Sao xấu: Bạch Hổ, Tái Lộ, Câu Trận, Thanh Long, Thiên Hình, Chu Tước

Tuổi xung:

đánh giá:

Xem đầy đủ thông tin về ngày 01/09/2022

Thứ bảy, Ngày 03/09/2022; Âm lịch là ngày 08/08/2022

Thứ bảy, Ngày 03/09/2022 Âm lịch: 08/08/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Kỷ Mùi tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Tiết khí: Xử Thử

Ngày Hoàng đạo: Ngọc Đường

Trực: Trực Khai

Giờ Hoàng Đạo:

Bính Dần (3h - 5h)

Đinh Mão (5h - 7h)

Kỷ Tỵ (9h - 11h)

Nhâm Thân (15h - 17: 00)

Giáp Tuất (19h - 21h)

Giáp Tuất (21h - 23h)

Hướng tài thần: Tây Nam

Hướng Hỷ thần: Tây Nam

Sao tốt: Hỷ Thần, Thiên Ích, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long

Sao xấu: Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ, Thiên lao, Huyền Võ, Tái Lộ

Tuổi xung: Canh Thân, Tân Dậu, Quý Hợi, Bính Dần, Mậu Thìn

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 03/09/2022

Thứ ba, Ngày 06/09/2022; Âm lịch là ngày 11/08/2022

Thứ ba, Ngày 06/09/2022 Âm lịch: 11/08/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Nhâm Tuất tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Tiết khí: Xử Thử

Ngày Hoàng đạo: Tư Mệnh

Trực: Trực Trừ

Giờ Hoàng Đạo:

Nhâm Dần (3h-5h)

Giáp Thìn (7h-9h)

Ất Tị (9h-11h)

Mậu Thân (15h-17h)

Kỷ Dậu (17h-19h)

Tân Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Nam

Hướng Hỷ thần: Chính Nam

Sao tốt: Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường

Sao xấu: Tiệt Lộ, Huyền Võ, Thiên Lao, Chu Tước, Bạch Hổ

Tuổi xung: Bính Thân, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Dần, Quý Mão, Ất Tị

đánh giá: ★★☆☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 06/09/2022

Thứ hai, Ngày 26/09/2022; Âm lịch là ngày 01/09/2022

Thứ hai, Ngày 26/09/2022 Âm lịch: 01/09/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Nhâm Ngọ tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần

Tiết khí: Thu Phân

Ngày Hắc Đạo: Bạch Hổ

Trực: Trực Thành

Giờ Hoàng Đạo:

Canh Tý (23h-1h)

Tân Sửu (1h-03h)

Quý Mão (5h-7h)

Bính Ngọ (11h-13h)

Mậu Thân (15h-17h)

Kỷ Dậu (17h-19h)

Hướng tài thần: Chính Nam

Hướng Hỷ thần: Chính Nam

Sao tốt: Tiệt Lộ, Thiên Đức, Quý Nhân, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường

Sao xấu: Tiệt Lộ, Thiên Lao, Câu Trận, Chu Tước

Tuổi xung: Bính Ngọ, Ất Mùi, Đinh Dậu, Canh Tý, Nhâm Dần, Quý Mão

đánh giá: ★★☆☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 26/09/2022

Thứ tư, Ngày 28/09/2022; Âm lịch là ngày 03/09/2022

Thứ tư, Ngày 28/09/2022 Âm lịch: 03/09/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Giáp Thân tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần

Tiết khí: Thu Phân

Ngày Hoàng đạo: Thiên Lao

Trực: Trực Khai

Giờ Hoàng Đạo:

Giáp Tý (23h-1h)

Ất Sửu (1h-03h)

Mậu Thìn (7h-9h)

Kỷ Tị (9h-11h)

Tân Mùi (13h-15h)

Giáp Tuất (19h - 21h)

Hướng tài thần: Đông Nam

Hướng Hỷ thần: Tây Nam

Sao tốt: Thiên Ất Quý Nhân, Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh

Sao xấu: Thiên Lao, Chu Tước, Bạch Hổ, Tái Lộ, Câu Trận

Tuổi xung: Canh Ngọ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mão

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 28/09/2022

Thứ sáu, Ngày 30/09/2022; Âm lịch là ngày 05/09/2022

Thứ sáu, Ngày 30/09/2022 Âm lịch: 05/09/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Bính Tuất tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần

Tiết khí: Thu Phân

Ngày Hắc Đạo: Tư Mệnh

Trực: Trực Kiến

Giờ Hoàng Đạo:

Canh Dần (3h-5h)

Nhâm Thìn (7h-9h)

Quý Tị (9h-11h)

Bính Thân (15h-17h)

Đinh Dậu (17h-19h)

Kỷ Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Đông

Hướng Hỷ thần: Tây Bắc

Sao tốt: Tư Mệnh, Thiên Ất Quý Nhân, Quý Nhân Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường

Sao xấu: Bạch Hổ, Huyền Võ, Câu Trận, Thiên Hình, Chu Tước

Tuổi xung: Giáp Thân, Bính Tuất, Đinh Hợi, Canh Dần, Tân Mão, Quý Tị

đánh giá: ★★☆☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 30/09/2022

Theo Tuviso
Back to top