Xem ngày tốt xấu ngày hoàng đạo tháng 04

Hôm nay: Thứ năm, 15-04-2021

Xem ngày tốt xấu ngày hoàng đạo tháng 04

Thứ năm, ngày 15/04/2021 - 06:00
5 / 5 của 2 đánh giá

Xem ngày tốt ngày hoàng đạo nên dựa vào ngày tháng năm sinh của mệnh chủ chọn ra ngày đẹp vừa ý. Ví dụ mạng Mộc chọn ngày Giáp, Ất, Mão, Dần thì sẽ cát.

<< Xem ngày tốt xấu ngày hoàng đạo tháng 04 >>

Thứ năm, Ngày 01/04/2021; Âm lịch là ngày 20/02/2021

Thứ năm, Ngày 01/04/2021 Âm lịch: 20/02/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Kỷ Mão tháng Tân Mão năm Tân Sửu

Tiết khí: Xuân Phân

Ngày Hắc Đạo: Chu Tước

Trực: Trực Kiến

Giờ Hoàng Đạo:

Bính Dần (3h-5h)

Đinh Mão (5h-7h)

Canh Ngọ (11h-13h)

Tân Mùi (13h-15h)

Quý Dậu (17h-19h)

Giáp Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Chính Tây

Hướng Hỷ thần: Tây Nam

Sao tốt: Thanh Long, Minh Đường, Quý Nhân, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh

Sao xấu: Câu Trận, Thiên Hình, Chu Tước, Tiệt Lộ, Thiên Lao, Huyền Võ

Tuổi xung: Canh Thân, Tân Dậu, Giáp Tý, Ất Sửu, Đinh Mão, Mậu Ngọ

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 01/04/2021

Thứ sáu, Ngày 02/04/2021; Âm lịch là ngày 21/02/2021

Thứ sáu, Ngày 02/04/2021 Âm lịch: 21/02/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Canh Thìn tháng Tân Mão năm Tân Sửu

Tiết khí: Xuân Phân

Ngày Hoàng đạo: Kim Quỹ

Trực: Trực Trừ

Giờ Hoàng Đạo:

Mậu Dần (3h-5h)

Canh Thìn (7h-9h)

Tân Tị (9h-11h)

Ất Dậu (17h-19h)

Đinh Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Tư Mệnh, Kim Quý, Thanh Long, Minh Đường, Thiên Đức, Ngọc Đường

Sao xấu: Huyền Võ, Câu Trận, Thiên Hình, Chu Tước, Thiên Quả, Bạch Hổ

Tuổi xung: Nhâm Thân, Giáp Tuất, Ất Hợi, Kỷ Mão, Tân Tị

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 02/04/2021

Thứ bảy, Ngày 03/04/2021; Âm lịch là ngày 22/02/2021

Thứ bảy, Ngày 03/04/2021 Âm lịch: 22/02/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Tân Tị tháng Tân Mão năm Tân Sửu

Tiết khí: Xuân Phân

Ngày Hoàng đạo: Thiên Đức

Trực: Trực Mãn

Giờ Hoàng Đạo:

Kỷ Sửu (1h-03h)

Nhâm Thìn (7h-9h)

Giáp Ngọ (11h-13h)

Ất Mùi (13h-15h)

Mậu Tuất (19h-21h)

Canh Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Bắc

Sao tốt: Ngọc Đường, Quý Nhân, Thiên Ất Quý Nhân, Minh Đường, Kim Quý

Sao xấu: Thiên Lao, Huyền Võ, Tiệt Lộ, Thiên Hình, Chu Tước

Tuổi xung: Quý Mùi, Bính Tuất, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Giáp Ngọ

đánh giá:

Xem đầy đủ thông tin về ngày 03/04/2021

Chủ nhật, Ngày 04/04/2021; Âm lịch là ngày 23/02/2021

Chủ nhật, Ngày 04/04/2021 Âm lịch: 23/02/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Nhâm Ngọ tháng Tân Mão năm Tân Sửu

Tiết khí: Xuân Phân

Ngày Hắc Đạo: Bạch Hổ

Trực: Trực Bình

Giờ Hoàng Đạo:

Tân Sửu (1h-03h)

Quý Mão (5h-7h)

Bính Ngọ (11h-13h)

Mậu Thân (15h-17h)

Kỷ Dậu (17h-19h)

Hướng tài thần: Chính Nam

Hướng Hỷ thần: Tây Nam

Sao tốt: Thiên Đức, Quý Nhân, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường

Sao xấu: Tiệt Lộ, Thiên Lao, Câu Trận, Chu Tước

Tuổi xung: Ất Mùi, Đinh Dậu, Canh Tý, Nhâm Dần, Quý Mão

đánh giá: ★★★★☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 04/04/2021

Thứ ba, Ngày 06/04/2021; Âm lịch là ngày 25/02/2021

Thứ ba, Ngày 06/04/2021 Âm lịch: 25/02/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Giáp Thân tháng Tân Mão năm Tân Sửu

Tiết khí: Thanh Minh

Ngày Hoàng đạo: Thiên Lao

Trực: Trực Chấp

Giờ Hoàng Đạo:

Ất Sửu (1h-03h)

Mậu Thìn (7h-9h)

Kỷ Tị (9h-11h)

Kỷ Tị (9h-11h)

Tân Mùi (13h-15h)

Giáp Tuất (19h-21h)

Bính Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Đông Nam

Hướng Hỷ thần: Tây Bắc

Sao tốt: Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thiên Ất Quý Nhân

Sao xấu: Thiên Lao, Chu Tước, Bạch Hổ, Tiệt Lộ

Tuổi xung: Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Ất Sửu, Mậu Thìn, Canh Ngọ

đánh giá: ★★☆☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 06/04/2021

Thứ năm, Ngày 08/04/2021; Âm lịch là ngày 27/02/2021

Thứ năm, Ngày 08/04/2021 Âm lịch: 27/02/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Bính Tuất tháng Tân Mão năm Tân Sửu

Tiết khí: Thanh Minh

Ngày Hắc Đạo: Tư Mệnh

Trực: Trực Nguy

Giờ Hoàng Đạo:

Canh Dần (3h-5h)

Nhâm Thìn (7h-9h)

Quý Tị (9h-11h)

Bính Thân (15h-17h)

Đinh Dậu (17h-19h)

Kỷ Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Đông

Hướng Hỷ thần: Tây Bắc

Sao tốt: Tư Mệnh, Thiên Ất Quý Nhân, Quý Nhân Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường

Sao xấu: Huyền Võ, Câu Trận, Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ

Tuổi xung: Giáp Thân, Bính Tuất, Đinh Hợi, Canh Dần, Tân Mão, Quý Tị

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 08/04/2021

Thứ bảy, Ngày 10/04/2021; Âm lịch là ngày 29/02/2021

Thứ bảy, Ngày 10/04/2021 Âm lịch: 01/03/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Mậu Tý tháng Tân Mão năm Tân Sửu

Tiết khí: Thanh Minh

Ngày Hoàng đạo: Thanh Long

Trực: Trực Thành

Giờ Hoàng Đạo:

Quý Sửu (1h-03h)

Ất Mão (5h-7h)

Mậu Ngọ (11h-13h)

Canh Thân (15h-17h)

Tân Dậu (17h-19h)

Nhâm Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Chính Nam

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường, Kim Quý

Sao xấu: Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận, Thiên Hình, Chu Tước

Tuổi xung: Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Nhâm Tý, Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Ngọ, tuổi Nhâm Ngọ kỵ dùng giờ này

đánh giá: ★★☆☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 10/04/2021

Thứ ba, Ngày 13/04/2021; Âm lịch là ngày 02/03/2021

Thứ ba, Ngày 13/04/2021 Âm lịch: 02/03/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Tân Mão tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tiết khí: Thanh Minh

Ngày Hắc Đạo: Chu Tước

Trực: Trực Bế

Giờ Hoàng Đạo:

Canh Dần (3h-5h)

Tân Mão (5h-7h)

Giáp Ngọ (11h-13h)

Ất Mùi (13h-15h)

Đinh Dậu (17h-19h)

Hướng tài thần: Chính Đông

Hướng Hỷ thần: Tây Bắc

Sao tốt: Thanh Long Quý Nhân, Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường

Sao xấu: Câu Trận, Tiệt Lộ Không Vong, Tiệt Lộ, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ

Tuổi xung: Giáp Thân, Ất Dậu, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Tân Mão

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 13/04/2021

Thứ tư, Ngày 14/04/2021; Âm lịch là ngày 03/03/2021

Thứ tư, Ngày 14/04/2021 Âm lịch: 03/03/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Nhâm Thìn tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tiết khí: Thanh Minh

Ngày Hắc Đạo: Kim Quỹ

Trực: Trực Kiến

Giờ Hoàng Đạo:

Nhâm Dần (3h-5h)

Giáp Thìn (7h-9h)

Ất Tị (9h-11h)

Mậu Thân (15h-17h)

Kỷ Dậu (17h-19h)

Tân Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Nam

Hướng Hỷ thần: Chính Nam

Sao tốt: Tư Mệnh, Thanh Long, Thiên Ất Quý Nhân, Kim Quý, Thiên Đức

Sao xấu: Huyền Võ, Tiệt Lộ, Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ

Tuổi xung: Bính Thân, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Dần, Quý Mão, Ất Tị

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 14/04/2021

Thứ năm, Ngày 15/04/2021; Âm lịch là ngày 04/03/2021

Thứ năm, Ngày 15/04/2021 Âm lịch: 04/03/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Quý Tị tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tiết khí: Thanh Minh

Ngày Hoàng đạo: Thiên Đức

Trực: Trực Trừ

Giờ Hoàng Đạo:

Quý Sửu (1h-03h)

Bính Thìn (7h-9h)

Mậu Ngọ (11h-13h)

Kỷ Mùi (13h-15h)

Nhâm Tuất (19h-21h)

Quý Hợi (21h-23h)

Giáp Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Chính Nam

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Thiên Ất Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức

Sao xấu: Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận, Thiên Hình, Chu Tước

Tuổi xung: Đinh Mùi, Canh Tuất, Nhâm Tý, Quý Sửu, Bính Thìn, Đinh Tị, Mậu Ngọ

đánh giá:

Xem đầy đủ thông tin về ngày 15/04/2021

Thứ sáu, Ngày 16/04/2021; Âm lịch là ngày 05/03/2021

Thứ sáu, Ngày 16/04/2021 Âm lịch: 05/03/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Giáp Ngọ tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tiết khí: Thanh Minh

Ngày Hắc Đạo: Bạch Hổ

Trực: Trực Mãn

Giờ Hoàng Đạo:

Ất Sửu (1h-03h)

Đinh Mão (5h-7h)

Canh Ngọ (11h-13h)

Nhâm Thân (15h-17h)

Quý Dậu (17h-19h)

Hướng tài thần: Đông Nam

Hướng Hỷ thần: Tây Bắc

Sao tốt: Thiên Ất Quý Nhân, Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường

Sao xấu: Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận, Thiên Hình, Chu Tước

Tuổi xung: Kỷ Mùi, Tân Dậu, Giáp Tý, Bính Dần, Đinh Mão

đánh giá: ★★★★☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 16/04/2021

Chủ nhật, Ngày 18/04/2021; Âm lịch là ngày 07/03/2021

Chủ nhật, Ngày 18/04/2021 Âm lịch: 07/03/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Bính Thân tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tiết khí: Thanh Minh

Ngày Hoàng đạo: Thiên Lao

Trực: Trực Định

Giờ Hoàng Đạo:

Kỷ Sửu (1h-03h)

Nhâm Thìn (7h-9h)

Quý Tị (9h-11h)

Ất Mùi (13h-15h)

Mậu Tuất (19h-21h)

Canh Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Bắc

Sao tốt: Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh

Sao xấu: Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận

Tuổi xung: Quý Mùi, Bính Tuất, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Giáp Ngọ

đánh giá: ★★☆☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 18/04/2021

Thứ ba, Ngày 20/04/2021; Âm lịch là ngày 09/03/2021

Thứ ba, Ngày 20/04/2021 Âm lịch: 09/03/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Mậu Tuất tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tiết khí: Cốc Vũ

Ngày Hoàng đạo: Tư Mệnh

Trực: Trực Phá

Giờ Hoàng Đạo:

Giáp Dần (3h-5h)

Bính Thìn (7h-9h)

Đinh Tị (9h-11h)

Canh Thân (15h-17h)

Tân Dậu (17h-19h)

Quý Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Đông Nam

Hướng Hỷ thần: Đông Bắc

Sao tốt: Thiên Ất Minh Đường, Thanh Long, Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường

Sao xấu: Tiệt Lộ, Câu Trận, Chu Tước, Bạch Hổ

Tuổi xung: Mậu Thân, Canh Tuất, Tân Hợi, Giáp Dần, Ất Mão, Đinh Tị

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 20/04/2021

Thứ tư, Ngày 21/04/2021; Âm lịch là ngày 10/03/2021

Thứ tư, Ngày 21/04/2021 Âm lịch: 10/03/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Kỷ Hợi tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tiết khí: Cốc Vũ

Ngày Hoàng đạo: Câu Trận

Trực: Trực Nguy

Giờ Hoàng Đạo:

Ất Sửu (1h-03h)

Mậu Thìn (7h-9h)

Canh Ngọ (11h-13h)

Tân Mùi (13h-15h)

Giáp Tuất (19h-21h)

Ất Hợi (21h-23h)

Bính Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Đông Nam

Hướng Hỷ thần: Tây Bắc

Sao tốt: Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long, Kim Quý, Thiên Đức

Sao xấu: Thiên Lao, Chu Tước, Câu Trận, Tiệt Lộ

Tuổi xung: Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, Giáp Tý, Ất Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Tị, Canh Ngọ

đánh giá: ★★★★☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 21/04/2021

Thứ sáu, Ngày 23/04/2021; Âm lịch là ngày 12/03/2021

Thứ sáu, Ngày 23/04/2021 Âm lịch: 12/03/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Tân Sửu tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tiết khí: Cốc Vũ

Ngày Hoàng đạo: Minh Đường

Trực: Trực Thu

Giờ Hoàng Đạo:

Canh Dần (3h-5h)

Tân Mão (5h-7h)

Quý Tỵ (9h-11h)

Bính Thân (15h-17h)

Mậu Tuất (19h-21h)

Kỷ Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Đông

Hướng Hỷ thần: Tây Bắc

Sao tốt: Kim Quý, Thiên Đức, Tam Hợp, Thiên Quan, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh ĐườngTam Hợp

Sao xấu: Chu Tước, Tiệt Lộ, Hắc Sát, Huyền Võ, Thiên Lao, Câu Trận

Tuổi xung: Thân, Dậu, Đinh Hợi, Dần, Thìn, Quý Tị

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 23/04/2021

Chủ nhật, Ngày 25/04/2021; Âm lịch là ngày 14/03/2021

Chủ nhật, Ngày 25/04/2021 Âm lịch: 14/03/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Quý Mão tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tiết khí: Cốc Vũ

Ngày Hoàng đạo: Chu Tước

Trực: Trực Bế

Giờ Hoàng Đạo:

Giáp Dần (3h-5h)

Ất Mão (5h-7h)

Mậu Ngọ (11h-13h)

Tân Dậu (17h-19h)

Nhâm Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Đông Nam

Hướng Hỷ thần: Đông Bắc

Sao tốt: Thanh Long, Quý Nhân, Kim Quý Phúc Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh

Sao xấu: Thiên Quả Cô Thần, Thiên Hình, Chu Tước, Câu Trận, Bạch Hổ, Thiên Lao, Hắc Đạo

Tuổi xung: Giáp Thân, Ất Dậu, Mậu Tý, Ất Mão, Nhâm Ngọ

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 25/04/2021

Thứ hai, Ngày 26/04/2021; Âm lịch là ngày 15/03/2021

Thứ hai, Ngày 26/04/2021 Âm lịch: 15/03/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Giáp Thìn tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tiết khí: Cốc Vũ

Ngày Hoàng đạo: Kim Quỹ

Trực: Trực Kiến

Giờ Hoàng Đạo:

Bính Dần (3h-5h)

Mậu Thìn (7h-9h)

Kỷ Tị (9h-11h)

Nhâm Thân (15h-17h)

Quý Dậu (17h-19h)

Ất Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Tây

Hướng Hỷ thần: Tây Nam

Sao tốt: Tam Hợp, Thanh Long, Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường Thiên Khai

Sao xấu: Tiệt Lộ Không Vong, Câu Trận, Thiên HìnhNgũ Quỷ, Chu Tước, Bạch Hổ

Tuổi xung: Canh Thân, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Dần, Đinh Mão, Kỷ Tị

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 26/04/2021

Thứ tư, Ngày 28/04/2021; Âm lịch là ngày 17/03/2021

Thứ tư, Ngày 28/04/2021 Âm lịch: 17/03/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Bính Ngọ tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tiết khí: Cốc Vũ

Ngày Hắc Đạo: Bạch Hổ

Trực: Trực Mãn

Giờ Hoàng Đạo:

Kỷ Sửu (1h-03h)

Tân Mão (5h-7h)

Giáp Ngọ (11h-13h)

Bính Thân (15h-17h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Bắc

Sao tốt: Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long

Sao xấu: Bạch Hổ, Tiệt Lộ, Câu Trận, Minh Đường, Thiên Lao, Chu Tước, Thiên Hình

Tuổi xung: Quý Mùi, Ất Dậu, Mậu Tý, Canh Dần

đánh giá: ★★★★☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 28/04/2021

Thứ năm, Ngày 29/04/2021; Âm lịch là ngày 18/03/2021

Thứ năm, Ngày 29/04/2021 Âm lịch: 18/03/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Đinh Mùi tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tiết khí: Cốc Vũ

Ngày Hoàng đạo: Ngọc Đường

Trực: Trực Bình

Giờ Hoàng Đạo:

Nhâm Dần (3h-5h)

Quý Mão (5h-7h)

Ất Tị (9h-11h)

Mậu Thân (15h-17h)

Canh Tuất (19h-21h)

Tân Hợi (21h-23h)

Nhâm Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Chính Nam

Hướng Hỷ thần: Chính Nam

Sao tốt: Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh ĐườngQuý Nhân

Sao xấu: Chu Tước, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận

Tuổi xung: Bính Thân, Đinh Dậu, Kỷ Hợi, Nhâm Dần, Giáp Thìn, Ất Tị, Bính Ngọ

đánh giá: ★★★★☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 29/04/2021

Thứ sáu, Ngày 30/04/2021; Âm lịch là ngày 19/03/2021

Thứ sáu, Ngày 30/04/2021 Âm lịch: 19/03/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Mậu Thân tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu

Tiết khí: Cốc Vũ

Ngày Hoàng đạo: Thiên Lao

Trực: Trực Định

Giờ Hoàng Đạo:

Quý Sửu (1h-03h)

Bính Thìn (7h-9h)

Đinh Tị (9h-11h)

Kỷ Mùi (13h-15h)

Nhâm Tuất (19h-21h)

Giáp Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Chính Nam

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Thiên Quan, Kim Quý, Thiên Đức, Thiên Ất Quý Nhân, Tư Mệnh

Sao xấu: Thiên Hình, Chu Tước, Thiên Lao, Câu Trận

Tuổi xung: Đinh Mùi, Canh Tuất, Tân Hợi, Quý Sửu, Bính Thìn, Mậu Ngọ

đánh giá: ★★☆☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 30/04/2021

Theo Tuviso
Back to top