Xem ngày tốt xấu khai trương tháng 05

Hôm nay: Thứ tư, 28-07-2021

Xem ngày tốt xấu khai trương tháng 05 : Tránh xung vận

Thứ tư, ngày 28/07/2021 - 06:00
5 / 5 của 2 đánh giá

Xem ngày tốt khai trương nên dựa vào ngày tháng năm sinh của mệnh chủ chọn ra ngày đẹp vừa ý. Ví dụ mạng Mộc chọn ngày Giáp, Ất, Mão, Dần thì sẽ cát.

<< Xem ngày tốt xấu khai trương tháng 05 >>

Thứ sáu, Ngày 22/05/2020; Âm lịch là ngày 30/04/2020

Thứ sáu, Ngày 22/05/2020 Âm lịch: 30/04/2020

Bát Tự Ngày: Ngày Ất Sửu tháng Tân Tị năm Canh Tý

Tiết khí: Tiểu Mãn

Ngày Hoàng đạo: Minh Đường

Trực: Trực Thành

Giờ Hoàng Đạo:

Mậu Dần (3h-5h)

Kỷ Mão (5h-7h)

Tân Tỵ (9h-11h)

Giáp Thân (15h-17h)

Bính Tuất (19h-21h)

Đinh Hợi (21h-23h)

Mậu Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường, Quý Nhân Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường

Sao xấu: Chu Tước, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận

Tuổi xung: Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Hợi, Mậu Dần, Canh Thìn, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ

đánh giá: ★★★★☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 22/05/2020

Chủ nhật, Ngày 24/05/2020; Âm lịch là ngày 02/04/2020

Chủ nhật, Ngày 24/05/2020 Âm lịch: 02/04/2020

Bát Tự Ngày: Ngày Đinh Mão tháng Tân Tị năm Canh Tý

Tiết khí: Tiểu Mãn

Ngày Hắc Đạo: Chu Tước

Trực: Trực Khai

Giờ Hoàng Đạo:

Nhâm Dần (3h-5h)

Quý Mão (5h-7h)

Bính Ngọ (11h-13h)

Đinh Mùi (13h-15h)

Kỷ Dậu (17h-19h)

Hướng tài thần: Chính Nam

Hướng Hỷ thần: Chính Nam

Sao tốt: Thanh Long, Thiên Quý, Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức Quý Nhân, Ngọc Đường Quý Nhân

Sao xấu: Câu Trận, Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ

Tuổi xung: Bính Thân, Đinh Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Quý Mão

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 24/05/2020

Thứ năm, Ngày 28/05/2020; Âm lịch là ngày 06/04/2020

Thứ năm, Ngày 28/05/2020 Âm lịch: 06/04/2020

Bát Tự Ngày: Ngày Tân Mùi tháng Tân Tị năm Canh Tý

Tiết khí: Tiểu Mãn

Ngày Hắc Đạo: Ngọc Đường

Trực: Trực Mãn

Giờ Hoàng Đạo:

Canh Dần (3h-5h)

Tân Mão (5h-7h)

Quý Tị (9h-11h)

Bính Thân (15h-17h)

Mậu Tuất (19h-21h)

Kỷ Hợi (21h-23h)

Canh Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Chính Đông

Hướng Hỷ thần: Tây Bắc

Sao tốt: Kim Quý, Thiên Đức Tam Hợp, Thiên Quan Quý Nhân, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh ĐườngTam Hợp

Sao xấu: Chu Tước, Tiệt Lộ, Hắc Sát, Huyền Võ, Câu Trận

Tuổi xung: Giáp Thân, Ất Dậu, Đinh Hợi, Canh Dần, Nhâm Thìn, Quý Tị, Giáp Ngọ

đánh giá: ★★☆☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 28/05/2020

Thứ hai, Ngày 04/05/2020; Âm lịch là ngày 12/04/2020

Thứ hai, Ngày 04/05/2020 Âm lịch: 12/04/2020

Bát Tự Ngày: Ngày Đinh Mùi tháng Tân Tị năm Canh Tý

Tiết khí: Cốc Vũ

Ngày Hoàng đạo: Ngọc Đường

Trực: Trực Mãn

Giờ Hoàng Đạo:

Nhâm Dần (3h-5h)

Quý Mão (5h-7h)

Ất Tị (9h-11h)

Mậu Thân (15h-17h)

Canh Tuất (19h-21h)

Tân Hợi (21h-23h)

Nhâm Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Chính Nam

Hướng Hỷ thần: Chính Nam

Sao tốt: Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh ĐườngQuý Nhân

Sao xấu: Chu Tước, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận

Tuổi xung: Bính Thân, Đinh Dậu, Kỷ Hợi, Nhâm Dần, Giáp Thìn, Ất Tị, Bính Ngọ

đánh giá: ★★☆☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 04/05/2020

Chủ nhật, Ngày 10/05/2020; Âm lịch là ngày 18/04/2020

Chủ nhật, Ngày 10/05/2020 Âm lịch: 18/04/2020

Bát Tự Ngày: Ngày Quý Sửu tháng Tân Tị năm Canh Tý

Tiết khí: Lập Hạ

Ngày Hoàng đạo: Minh Đường

Trực: Trực Thành

Giờ Hoàng Đạo:

Giáp Dần (3h-5h)

Ất Mão (5h-7h)

Đinh Tị (9h-11h)

Canh Thân (15h-17h)

Nhâm Tuất (19h-21h)

Quý Hợi (21h-23h)

Giáp Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Đông Nam

Hướng Hỷ thần: Đông Bắc

Sao tốt: Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường

Sao xấu: Tiệt Lộ, Bạch Hổ, Thiên HìnhThiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận

Tuổi xung: Mậu Thân, Kỷ Dậu, Tân Hợi, Giáp Dần, Bính Thìn, Đinh Tị, Mậu Ngọ

đánh giá: ★★★★☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 10/05/2020

Thứ ba, Ngày 12/05/2020; Âm lịch là ngày 20/04/2020

Thứ ba, Ngày 12/05/2020 Âm lịch: 20/04/2020

Bát Tự Ngày: Ngày Ất Mão tháng Tân Tị năm Canh Tý

Tiết khí: Lập Hạ

Ngày Hoàng đạo: Chu Tước

Trực: Trực Khai

Giờ Hoàng Đạo:

Mậu Dần (3h-5h)

Kỷ Mão (5h-7h)

Nhâm Ngọ (11h-13h)

Quý Mùi (13h-15h)

Ất Dậu (17h-19h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Thanh Long, Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường

Sao xấu: Câu Trận, Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ

Tuổi xung: Nhâm Thân, Quý Dậu, Bính Tý, Đinh Sửu, Kỷ Mão

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 12/05/2020

Thứ bảy, Ngày 16/05/2020; Âm lịch là ngày 24/04/2020

Thứ bảy, Ngày 16/05/2020 Âm lịch: 24/04/2020

Bát Tự Ngày: Ngày Kỷ Mùi tháng Tân Tị năm Canh Tý

Tiết khí: Lập Hạ

Ngày Hoàng đạo: Ngọc Đường

Trực: Trực Mãn

Giờ Hoàng Đạo:

Bính Dần (3h - 5h)

Hướng tài thần: Tây Nam

Hướng Hỷ thần: Tây Nam

Sao tốt: Hỷ Thần, Thiên Ích

Sao xấu: Chu Tước, Thiên Đức, Bạch Hổ, Ngọc Đường, Thiên lao, Huyền Võ, Tư Mệnh, Tái Lộ, Thanh Long, Kim Quý

Tuổi xung: Canh Thân

đánh giá: ★★☆☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 16/05/2020

Theo Tuviso

Xem theo tuần

Xem theo tháng

Xem theo năm

Back to top