Xem ngày tốt xấu đi chùa tháng 12

Hôm nay: Thứ tư, 26-01-2022

Xem ngày tốt xấu đi chùa tháng 12

Thứ tư, ngày 26/01/2022 - 06:00
5 / 5 của 1 đánh giá
Xem ngày tốt đi chùa nên dựa vào ngày tháng năm sinh của mệnh chủ chọn ra ngày đẹp vừa ý. Ví dụ mạng Mộc chọn ngày Giáp, Ất, Mão, Dần thì sẽ cát.

<< Xem ngày tốt xấu đi chùa tháng 12 >>

Thứ tư, Ngày 01/12/2021; Âm lịch là ngày 27/10/2021

Thứ tư, Ngày 01/12/2021 Âm lịch: 27/10/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Quý Mùi tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu

Tiết khí: Tiểu Tuyết

Ngày Hoàng đạo: Ngọc Đường

Trực: Trực Thành

Giờ Hoàng Đạo:

Giáp Dần (3h-5h)

Ất Mão (5h-7h)

Đinh Tị (9h-11h)

Canh Thân (15h-17h)

Nhâm Tuất (19h-21h)

Quý Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Đông Nam

Hướng Hỷ thần: Đông Bắc

Sao tốt: Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường

Sao xấu: Thanh Long, Tiệt Lộ, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận

Tuổi xung: Mậu Thân, Kỷ Dậu, Tân Hợi, Giáp Dần, Bính Thìn, Đinh Tị

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 01/12/2021

Thứ năm, Ngày 02/12/2021; Âm lịch là ngày 28/10/2021

Thứ năm, Ngày 02/12/2021 Âm lịch: 28/10/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Giáp Thân tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu

Tiết khí: Tiểu Tuyết

Ngày Hoàng đạo: Thiên Lao

Trực: Trực Thu

Giờ Hoàng Đạo:

Giáp Tý (23h-1h)

Ất Sửu (1h-03h)

Mậu Thìn (7h-9h)

Kỷ Tị (9h-11h)

Tân Mùi (13h-15h)

Giáp Tuất (19h - 21h)

Hướng tài thần: Đông Nam

Hướng Hỷ thần: Tây Nam

Sao tốt: Thiên Ất Quý Nhân, Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh

Sao xấu: Thiên Lao, Chu Tước, Bạch Hổ, Tái Lộ, Câu Trận

Tuổi xung: Canh Ngọ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mão

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 02/12/2021

Thứ sáu, Ngày 03/12/2021; Âm lịch là ngày 29/10/2021

Thứ sáu, Ngày 03/12/2021 Âm lịch: 29/10/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Ất Dậu tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu

Tiết khí: Tiểu Tuyết

Ngày Hoàng đạo: Huyền Võ

Trực: Trực Khai

Giờ Hoàng Đạo:

Bính Tý (23h-1h)

Mậu Dần (3h-5h)

Kỷ Mão (5h-7h)

Nhâm Ngọ (11h-13h)

Quý Mùi (13h-15h)

Ất Dậu (17h-19h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Thiên Lao, Thanh Long, Minh Đường, Thiên Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường

Sao xấu: Câu Trận, Thiên Lao, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Võ

Tuổi xung: Nhâm Ngọ, Nhâm Thân, Quý Dậu, Bính Tý, Đinh Sửu, Kỷ Mão

đánh giá: ★★★★☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 03/12/2021

Thứ bảy, Ngày 04/12/2021; Âm lịch là ngày 01/11/2021

Thứ bảy, Ngày 04/12/2021 Âm lịch: 01/11/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Bính Tuất tháng Canh Tý năm Tân Sửu

Tiết khí: Tiểu Tuyết

Ngày Hắc Đạo: Tư Mệnh

Trực: Trực Khai

Giờ Hoàng Đạo:

Canh Dần (3h-5h)

Nhâm Thìn (7h-9h)

Quý Tị (9h-11h)

Bính Thân (15h-17h)

Đinh Dậu (17h-19h)

Kỷ Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Đông

Hướng Hỷ thần: Tây Bắc

Sao tốt: Tư Mệnh, Thiên Ất Quý Nhân, Quý Nhân Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường

Sao xấu: Bạch Hổ, Huyền Võ, Câu Trận, Thiên Hình, Chu Tước

Tuổi xung: Giáp Thân, Bính Tuất, Đinh Hợi, Canh Dần, Tân Mão, Quý Tị

đánh giá: ★★☆☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 04/12/2021

Thứ ba, Ngày 07/12/2021; Âm lịch là ngày 04/11/2021

Thứ ba, Ngày 07/12/2021 Âm lịch: 04/11/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Kỷ Sửu tháng Canh Tý năm Tân Sửu

Tiết khí: Đại Tuyết

Ngày Hoàng đạo: Minh Đường

Trực: Trực Trừ

Giờ Hoàng Đạo:

Bính Dần (3h-5h)

Đinh Mão (5h-7h)

Kỷ Tị (9h-11h)

Nhâm Thân (15h-17h)

Giáp Tuất (19h-21h)

Ất Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Tây

Hướng Hỷ thần: Tây Nam

Sao tốt: Kim Quỹ, Thiên Đức, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường

Sao xấu: Thiên Quả Cô Thần, Chu Tước, Bạch Hổ, Không Vong, Huyền Võ, Tiệt Lộ

Tuổi xung: Canh Thân, Tân Dậu, Quý Hợi, Bính Dần, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 07/12/2021

Thứ sáu, Ngày 10/12/2021; Âm lịch là ngày 07/11/2021

Thứ sáu, Ngày 10/12/2021 Âm lịch: 07/11/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Nhâm Thìn tháng Canh Tý năm Tân Sửu

Tiết khí: Đại Tuyết

Ngày Hắc Đạo: Kim Quỹ

Trực: Trực Định

Giờ Hoàng Đạo:

Nhâm Dần (3h-5h)

Giáp Thìn (7h-9h)

Ất Tị (9h-11h)

Mậu Thân (15h-17h)

Kỷ Dậu (17h-19h)

Tân Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Nam

Hướng Hỷ thần: Chính Nam

Sao tốt: Tư Mệnh, Thanh Long, Thiên Ất Quý Nhân, Kim Quý, Thiên Đức

Sao xấu: Thiên Lao, Huyền Võ, Tiệt Lộ, Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ

Tuổi xung: Bính Thân, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Dần, Quý Mão, Ất Tị

đánh giá: ★★★★☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 10/12/2021

Chủ nhật, Ngày 19/12/2021; Âm lịch là ngày 16/11/2021

Chủ nhật, Ngày 19/12/2021 Âm lịch: 16/11/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Tân Sửu tháng Canh Tý năm Tân Sửu

Tiết khí: Đại Tuyết

Ngày Hoàng đạo: Minh Đường

Trực: Trực Trừ

Giờ Hoàng Đạo:

Canh Dần (3h-5h)

Tân Mão (5h-7h)

Quý Tỵ (9h-11h)

Bính Thân (15h-17h)

Mậu Tuất (19h-21h)

Kỷ Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Đông

Hướng Hỷ thần: Tây Bắc

Sao tốt: Kim Quý, Thiên Đức, Tam Hợp, Thiên Quan, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh ĐườngTam Hợp

Sao xấu: Thiên Hình, Thiên Lao, Chu Tước, Tiệt Lộ, Hắc Sát, Huyền Võ, Thiên Lao, Câu Trận

Tuổi xung: Thân, Dậu, Đinh Hợi, Dần, Thìn, Quý Tị

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 19/12/2021

Thứ tư, Ngày 22/12/2021; Âm lịch là ngày 19/11/2021

Thứ tư, Ngày 22/12/2021 Âm lịch: 19/11/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Giáp Thìn tháng Canh Tý năm Tân Sửu

Tiết khí: Đông Chí

Ngày Hoàng đạo: Kim Quỹ

Trực: Trực Định

Giờ Hoàng Đạo:

Bính Dần (3h-5h)

Mậu Thìn (7h-9h)

Kỷ Tị (9h-11h)

Nhâm Thân (15h-17h)

Quý Dậu (17h-19h)

Ất Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Tây

Hướng Hỷ thần: Tây Nam

Sao tốt: Tam Hợp, Thanh Long, Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường Thiên Khai

Sao xấu: Huyền Võ Thiên Lao, Tiệt Lộ Không Vong, Câu Trận, Thiên Hình Ngũ Quỷ, Chu Tước, Bạch Hổ

Tuổi xung: Canh Thân, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Dần, Đinh Mão, Kỷ Tị

đánh giá: ★★★★☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 22/12/2021

Thứ ba, Ngày 28/12/2021; Âm lịch là ngày 25/11/2021

Thứ ba, Ngày 28/12/2021 Âm lịch: 25/11/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Canh Tuất tháng Canh Tý năm Tân Sửu

Tiết khí: Đông Chí

Ngày Hoàng đạo: Tư Mệnh

Trực: Trực Khai

Giờ Hoàng Đạo:

Mậu Dần (3h-5h)

Canh Thìn (7h-9h)

Tân Tị (9h-11h)

Giáp Thân (15h-17h)

Ất Dậu (17h-19h)

Đinh Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường

Sao xấu: Bạch Hổ, Huyền Võ, Câu Trận, Tiệt Lộ

Tuổi xung: Nhâm Thân, Giáp Tuất, Ất Hợi, Mậu Dần, Kỷ Mão, Tân Tị

đánh giá: ★★☆☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 28/12/2021

Thứ sáu, Ngày 31/12/2021; Âm lịch là ngày 28/11/2021

Thứ sáu, Ngày 31/12/2021 Âm lịch: 28/11/2021

Bát Tự Ngày: Ngày Quý Sửu tháng Canh Tý năm Tân Sửu

Tiết khí: Đông Chí

Ngày Hoàng đạo: Minh Đường

Trực: Trực Trừ

Giờ Hoàng Đạo:

Giáp Dần (3h-5h)

Ất Mão (5h-7h)

Đinh Tị (9h-11h)

Canh Thân (15h-17h)

Nhâm Tuất (19h-21h)

Quý Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Đông Nam

Hướng Hỷ thần: Đông Bắc

Sao tốt: Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường

Sao xấu: Tái Lộ, Tiệt Lộ, Bạch Hổ, Thiên HìnhThiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận

Tuổi xung: Mậu Thân, Kỷ Dậu, Tân Hợi, Giáp Dần, Bính Thìn, Đinh Tị

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 31/12/2021

Theo Tuviso
Back to top