Xem ngày tốt xấu cầu cúng tháng 07

Hôm nay: Thứ tư, 28-07-2021

Xem ngày tốt xấu cầu cúng tháng 07

Thứ tư, ngày 28/07/2021 - 06:00
5 / 5 của 2 đánh giá

Xem ngày tốt cầu cúng nên dựa vào ngày tháng năm sinh của mệnh chủ chọn ra ngày đẹp vừa ý. Ví dụ mạng Mộc chọn ngày Giáp, Ất, Mão, Dần thì sẽ cát.

<< Xem ngày tốt xấu cầu cúng tháng 07 >>

Thứ hai, Ngày 18/07/2022; Âm lịch là ngày 20/06/2022

Thứ hai, Ngày 18/07/2022 Âm lịch: 20/06/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Nhâm Thân tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần

Tiết khí: Tiểu Thử

Ngày Hoàng đạo: Thiên Lao

Trực: Trực Trừ

Giờ Hoàng Đạo:

Tân Sửu (1h-03h)

Giáp Thìn (7h-9h)

Ất Tị (9h-11h)

Đinh Mùi (13h-15h)

Canh Tuất (19h-21h)

Nhâm Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Chính Nam

Hướng Hỷ thần: Tây Nam

Sao tốt: Minh Đường, Kim Quý, Thiên Ất Quý Nhân, Ngọc Đường, Tư Mệnh

Sao xấu: Thiên Hình, Tiệt Lộ, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận

Tuổi xung: Ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Tân Sửu, Giáp Thìn, Bính Ngọ

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 18/07/2022

Thứ ba, Ngày 19/07/2022; Âm lịch là ngày 21/06/2022

Thứ ba, Ngày 19/07/2022 Âm lịch: 21/06/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Quý Dậu tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần

Tiết khí: Tiểu Thử

Ngày Hoàng đạo: Huyền Võ

Trực: Trực Mãn

Giờ Hoàng Đạo:

Giáp Dần (3h-5h)

Ất Mão (5h-7h)

Mậu Ngọ (11h-13h)

Kỷ Mùi (13h-15h)

Tân Dậu (17h-19h)

Hướng tài thần: Đông Nam

Hướng Hỷ thần: Đông Bắc

Sao tốt: Thanh Long, Quý Nhân, Kim QuýPhúc Đức, Thiên Đức, Ngọc Đường

Sao xấu: Thiên Quả Cô Thần, Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ, Thiên Lao,  , Huyền Võ Thiên Hình

Tuổi xung: Mậu Thân, Kỷ Dậu, Nhâm Tý, Quý Sửu, Ất Mão

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 19/07/2022

Thứ tư, Ngày 20/07/2022; Âm lịch là ngày 22/06/2022

Thứ tư, Ngày 20/07/2022 Âm lịch: 22/06/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Giáp Tuất tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần

Tiết khí: Tiểu Thử

Ngày Hoàng đạo: Tư Mệnh

Trực: Trực Bình

Giờ Hoàng Đạo:

Bính Dần (3h-5h)

Mậu Thìn (7h-9h)

Kỷ Tị (9h-11h)

Tân Mùi (13h-15h)

Nhâm Thân (15h-17h)

Quý Dậu (17h-19h)

Ất Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Tây

Hướng Hỷ thần: Tây Nam

Sao tốt: Tam Hợp, Thanh Long, Minh Đường, Ngọc Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Thiên Khai Ngọc Đường

Sao xấu: Tiệt Lộ Không Vong, Câu Trận, Thiên Lao Ngũ Quỷ, Bạch Hổ

Tuổi xung: Canh Thân, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Kỷ Tị

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 20/07/2022

Thứ ba, Ngày 26/07/2022; Âm lịch là ngày 28/06/2022

Thứ ba, Ngày 26/07/2022 Âm lịch: 28/06/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Canh Thìn tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần

Tiết khí: Đại Thử

Ngày Hoàng đạo: Kim Quỹ

Trực: Trực Thu

Giờ Hoàng Đạo:

Mậu Dần (3h-5h)

Canh Thìn (7h-9h)

Tân Tị (9h-11h)

Ất Dậu (17h-19h)

Đinh Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Tư Mệnh, Kim Quý, Thanh Long, Minh Đường, Thiên Đức, Ngọc Đường

Sao xấu: Huyền Võ, Câu Trận, Thiên Hình, Chu Tước, Thiên Quả, Bạch Hổ

Tuổi xung: Nhâm Thân, Giáp Tuất, Ất Hợi, Kỷ Mão, Tân Tị

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 26/07/2022

Thứ bảy, Ngày 02/07/2022; Âm lịch là ngày 04/06/2022

Thứ bảy, Ngày 02/07/2022 Âm lịch: 04/06/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Bính Thìn tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần

Tiết khí: Hạ Chí

Ngày Hắc Đạo: Kim Quỹ

Trực: Trực Thu

Giờ Hoàng Đạo:

Canh Dần (3h-5h)

Nhâm Thìn (7h-9h)

Quý Tị (9h-11h)

Bính Thân (15h-17h)

Đinh Dậu (17h-19h)

Kỷ Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Đông

Hướng Hỷ thần: Tây Bắc

Sao tốt: Tư Mệnh, Thanh Long, Thiên Ất, Kim Quý, Thiên Đức Quý Nhân, Ngọc Đường Quý Nhân

Sao xấu: Huyền Võ, Câu Trận, Thiên Lao, Chu Tước, Bạch Hổ

Tuổi xung: Giáp Thân, Bính Tuất, Đinh Hợi, Canh Dần, Tân Mão, Quý Tị

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 02/07/2022

Thứ tư, Ngày 06/07/2022; Âm lịch là ngày 08/06/2022

Thứ tư, Ngày 06/07/2022 Âm lịch: 08/06/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Canh Thân tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần

Tiết khí: Hạ Chí

Ngày Hoàng đạo: Thiên Lao

Trực: Trực Trừ

Giờ Hoàng Đạo:

Đinh Sửu (1h-03h)

Canh Thìn (7h-9h)

Tân Tỵ (9h-11h)

Nhâm Ngọ (11h-13h)

Quý Mùi (13h-15h)

Bính Tuất (19h-21h)

Bính Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Chính Tây

Hướng Hỷ thần: Chính Nam

Sao tốt: Minh Đường, Quý Nhân, Kim Quý, Thiên Đức, Thanh Long, Ngọc Đường, Kim Quý, Tư Mệnh

Sao xấu: Thiên Hình, Chu Tước, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận

Tuổi xung: Tân Mùi, Tân Tỵ, Ất Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu, Canh Thìn, Canh Ngọ

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 06/07/2022

Thứ năm, Ngày 07/07/2022; Âm lịch là ngày 09/06/2022

Thứ năm, Ngày 07/07/2022 Âm lịch: 09/06/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Tân Dậu tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần

Tiết khí: Tiểu Thử

Ngày Hoàng đạo: Huyền Võ

Trực: Trực Mãn

Giờ Hoàng Đạo:

Canh Dần (3h-5h)

Tân Mão (5h-7h)

Giáp Ngọ (11h-13h)

Ất Mùi (13h-15h)

Đinh Dậu (17h-19h)

Mậu Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Chính Đông

Hướng Hỷ thần: Tây Bắc

Sao tốt: Thanh Long, Quý Nhân, Minh Đường, Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh

Sao xấu: Câu Trận, Tiệt Lộ, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ

Tuổi xung: Giáp Thân, Ất Dậu, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Tân Mão, Nhâm Ngọ

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 07/07/2022

Thứ sáu, Ngày 29/07/2022; Âm lịch là ngày 01/07/2022

Thứ sáu, Ngày 29/07/2022 Âm lịch: 01/07/2022

Bát Tự Ngày: Ngày Quý Mùi tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần

Tiết khí: Đại Thử

Ngày Hoàng đạo: Ngọc Đường

Trực: Trực Bế

Giờ Hoàng Đạo:

Giáp Dần (3h-5h)

Ất Mão (5h-7h)

Đinh Tị (9h-11h)

Canh Thân (15h-17h)

Nhâm Tuất (19h-21h)

Quý Hợi (21h-23h)

Giáp Tý (23h-1h)

Hướng tài thần: Đông Nam

Hướng Hỷ thần: Đông Bắc

Sao tốt: Kim Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh, Thanh Long, Minh Đường

Sao xấu: Tiệt Lộ, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận

Tuổi xung: Mậu Thân, Kỷ Dậu, Tân Hợi, Giáp Dần, Bính Thìn, Đinh Tị, Mậu Ngọ

đánh giá: ★★★☆☆

Xem đầy đủ thông tin về ngày 29/07/2022

Theo Tuviso

Xem theo tuần

Xem theo tháng

Xem theo năm

Back to top