Tử vi số - Xem lá số tử vi online trọn đời, dự báo số mệnh chính xác

Hôm nay: Thứ hai, 02-10-2023

Tuổi Tuất khai trương ngày nào tốt: Đúng ngày sẽ hồng phát

Tuổi Tuất khai trương ngày nào tốt để phù hợp với việc làm ăn thuận lợi, may mắn cũng như tránh vận xui. Cùng Tử Vi Số tìm hiểu cụ thể thông tin thông qua bài viết sau đây.

Xem thêm

tuổi tuất khai trương ngày nào tốt

Tuổi Tuất khai trương ngày nào tốt

Người sinh năm Tuất bao gồm các tuổi như: Mậu Tuất (1958), Canh Tuất (1970), Nhâm Tuất (1982), Giáp Tuất (1994), Bính Tuất (2006). Đối với người tuổi Tuất khai trương ngày nào tốt, hỗ trợ công việc làm văn thuận lợi? Cùng Tử Vi Số tìm hiểu cụ thể thông tin thông qua bài viết sau đây.

Tuổi Mậu Tuất khai trương ngày nào tốt

Ngày khai trương được xem là ngày mở đầu cho chặng đường kinh doanh vì vậy cần phải lựa chọn ngày hợp với gia chủ. Ngày khai trương phù hợp sẽ giúp việc làm ăn thuận lợi, may mắn cũng như tránh vận xui.

Đối với gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 khi có ý định lựa chọn kinh doanh có thể chọn một số ngày khai trương hợp phong thủy như:

Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày m lịch đẹp trong tháng như: Mùng 4 tháng Chạp, Mùng 9 tháng Chạp, Ngày 26 tháng Chạp.

Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày âm lịch đẹp trong tháng như: 2/1, 10/1, 15/1, 28/1

Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày âm lịch đẹp trong tháng như: 12/2, 27/2

Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày âm lịch đẹp trong tháng như: 1/3, 5/3, 14/3, 27/3

Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày âm lịch đẹp trong tháng như: 6/4, 25/4

Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày âm lịch đẹp trong tháng như: 2/5, 16/5, 28/5

Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày âm lịch đẹp trong tháng như: 8/6, 17/6, 27/6

Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày âm lịch đẹp trong tháng như: 2/7, 5/7, 10/7, 25/7

Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày âm lịch đẹp trong tháng như: 1/8, 12/8, 27/8

Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày âm lịch đẹp trong tháng như: 5/9, 12/9, 25/9, 28/9

Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày âm lịch đẹp trong tháng như: 1/10, 15/10, 25/10

Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày âm lịch đẹp trong tháng như: 2/11, 9/11, 13/11, 29/11

Tuổi Canh Tuất khai trương ngày nào tốt

Gia chủ sinh năm Canh Tuất (1970) khi có ý định khai trương, cửa hàng, công ty, nhà hàng, shop bán hàng nên lựa chọn ngày phù hợp phong thủy. Nam nữ sinh năm Canh Tuất có năm sinh Dương lịch 1970 nên lựa chọn một số ngày đẹp trong năm sau đây để khai trương nhằm mang đến may mắn, tài lộc:

Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 âm lịch như: 1/12, 3/12, 23/12

Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 âm lịch như: 2/1, 13/1, 15/1, 25/1

Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 âm lịch như: 10/2, 28/2

Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 âm lịch như: 2/3, 5/3, 17/3, 28/3

Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 âm lịch như: 1/4, 27/4

Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 âm lịch như: 4/5, 15/5, 29/5

Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 âm lịch như: 5/6, 16/6, 25/6

Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 âm lịch như: 2/7, 3/7, 12/7, 28/7

Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 âm lịch như: 1/8, 12/8, 29/8

Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 âm lịch như: 4/9, 15/9, 27/9, 28/9

Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 âm lịch như: 4/10, 17/10, 28/10

Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 âm lịch như: 1/11, 4/11, 12/11, 26/11

Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt

Việc xem ngày tháng khai trương là vô cùng quan trọng góp phần vào lợi nhuận kinh doanh sau này. Không những thế việc lựa chọn ngày khai trương hợp phong thủy còn giúp quá trình kinh doanh diễn ra thuận lợi, buôn bán đắt hàng, tăng thêm mối quan hệ.

Gia chủ sinh năm 1982 – Nhâm Tuấn có thể lựa chọn một số ngày đẹp trong năm như:

Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 âm lịch như: 3/12, 7/12, 28/12

Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 âm lịch như: 5/1, 12/1, 15/1, 25/1

Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 âm lịch như: 10/2, 25/2

Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 âm lịch như: 3/3, 4/3, 14/3, 28/3

Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 âm lịch như: 3/4, 25/4

Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 âm lịch như: 1/5, 10/5, 25/5

Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 âm lịch như: 3/6, 15/6, 27/6

Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 âm lịch như: 3/6, 15/6, 27/6

Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 âm lịch như: 2/8, 10/8, 28/8

Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 âm lịch như: 2/9, 13/9, 75/9, 28/9

Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 âm lịch 5/10, 12/10, 25/10

Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 âm lịch như: 2/11, 4/11, 13/11, 27/11

Tuổi Giáp Tuất khai trương ngày nào tốt

Người sinh năm 1994 giáp Tuất có thể lựa chọn các ngày đẹp trong năm sau đây để khai trương, mở cửa hàng, kinh doanh,…

Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 âm lịch như: 2/12, 7/12, 25/12

Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 âm lịch như: 1/1, 4/1, 12/1, 27/1

Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 âm lịch như: 10/2, 25/2

Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 âm lịch như: 1/3, 2/3, 15/3, 28/3

Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 âm lịch như: 5/4, 20/4

Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 âm lịch như: 3/5, 13/5, 27/5

Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 âm lịch như: 2/6, 15/6, 28/6

Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 âm lịch như: 3/7, 5/7, 8/7, 25/7

Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 âm lịch như: 3/8, 10/8, 27/8

Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 âm lịch như: 2/9, 10/9, 25/9, 27/9

Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 âm lịch như: 1/10, 3/10, 27/10

Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 âm lịch như: 2/11, 9/11, 13/11, 29/11

Tuổi Bính Tuất khai trương nào tốt

Người tuổi Bính Tuất (2006) nên lựa chọn các ngày lành tháng tốt sau đây để khai trương, kinh doanh, mở văn phòng,…

Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 âm lịch như: 3/12, 7/12, 25/12

Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 âm lịch như: 1/1, 9/1, 15/1, 28/1

Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 âm lịch như: 5/2, 27/2

Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 âm lịch như: 3/3, 4/3, 14/3, 28/3

Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 âm lịch như: 7/4, 28/4

Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 âm lịch như: 2/5, 14/5, 28/5

Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 âm lịch như: 9/6, 18/6, 27/6

Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 âm lịch như: 3/7, 8/7, 10/7, 28/7

Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 âm lịch như: 5/8, 12/8, 29/8

Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 âm lịch như: 5/9, 12/9, 25/9, 28/9

Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 âm lịch như: 3/10, 15/10, 27/10

Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 âm lịch như: 2/11, 3/11, 13/11, 27/11

Lời Kết

Tử Vi Số vừa cung cấp đến quý vị và các bạn các thông tin liên quan đến người sinh năm Tuất. Giờ thì bạn đã có câu trả lời cho thắc mắc Tuổi Tuất khai trương ngày nào tốt rồi phải không? Hãy đón đọc những bài viết hay và thú vị trên website của chúng tôi nhé!

Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.

Hải Thư

Hải Thư

Chào các bạn, tôi là Hải Thư chuyên gia trong lĩnh vực xem bói tử vi, tác giả về những bài viết trong trên trang web Tử Vi Số. Mong những bài viết của tôi giúp ích và mang thêm nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn.


Cùng Chuyên mục

Back to top