Tử vi số - Xem lá số tử vi online trọn đời, dự báo số mệnh chính xác

Hôm nay: Thứ sáu, 01-03-2024

Tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo: Sao Hỏa mang lại sự yếu đuối

Tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo, lúc 01:42 chiều - Sao Hỏa đối đỉnh với sao Hải Vương từ Thứ Hai đến Chủ Nhật có thể mang lại sự chán nản, yếu đuối.

Xem thêm

tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo lúc 01:42 chiều - Sao Hỏa đối đỉnh với sao Hải Vương từ Thứ Hai đến Chủ Nhật có thể mang lại sự chán nản, yếu đuối và cảm giác thiếu sót. Tự lừa dối bản thân và bị người khác lừa dối là hoàn toàn có thể. Đây không phải là lúc để mạo hiểm hay đuổi theo cầu vồng. Mong muốn của bạn về tất cả những điều viễn vông có thể không phù hợp với thực tế trong tuần này.

Cung Bạch Dương

tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Bạch Dương Tinh tượng: Sao Hỏa đối đỉnh ở Sao Hải Vương
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 7, 9, 34 Màu may mắn: Đỏ, san hô, hồng tươi, trắng
Quý nhân: Sư Tử, Bạch Dương Tiểu nhân: Thiên Bình, Ma Kết

Tử vi cung Bạch Dương ngày 2/9/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Bạch Dương ngày 2/9/2021

Cung Kim Ngưu

tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Kim Ngưu Tinh tượng: Sao Hỏa đối đỉnh ở Sao Hải Vương
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 6, 18, 41, 77, 83 Màu may mắn: Đen, xanh lam
Quý nhân: Cự Giải, Kim Ngưu Tiểu nhân: Cự Giải, Thiên Bình

Tử vi cung Kim Ngưu ngày 2/9/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Kim Ngưu ngày 2/9/2021

Cung Song Tử

tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Song Tử Tinh tượng: Sao Hỏa đối đỉnh ở Sao Hải Vương
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 7, 9, 34 Màu may mắn: Đỏ, san hô, hồng tươi, trắng
Quý nhân: Bạch Dương, Bọ Cạp, Ma Kết Tiểu nhân: Thiên Bình, Kim Ngưu, Cự Giải

Tử vi cung Song Tử ngày 2/9/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Song Tử ngày 2/9/2021

Cung Cự Giải

tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Cự Giải Tinh tượng: Sao Hỏa đối đỉnh ở Sao Hải Vương
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 6, 18, 41, 77, 83 Màu may mắn: Vàng, đào, xanh nhạt
Quý nhân: Ma Kết, Bảo Bình, Thiên Bình Tiểu nhân: Thiên Bình, Kim Ngưu, Cự Giải

Tử vi cung Cự Giải ngày 2/9/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Cự Giải ngày 2/9/2021

Cung Sư Tử

tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Sư Tử Tinh tượng: Sao Hỏa đối đỉnh ở Sao Hải Vương
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 6, 18, 41, 77, 83 Màu may mắn: Đỏ, san hô, hồng tươi, trắng
Quý nhân: Bạch Dương, Bọ Cạp, Ma Kết Tiểu nhân: Ma Kết, Thiên Yết

Tử vi cung Sư Tử ngày 2/9/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Sư Tử ngày 2/9/2021

Cung Xử Nữ

tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Xử Nữ Tinh tượng: Sao Hỏa đối đỉnh ở Sao Hải Vương
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 6, 18, 41, 77, 83 Màu may mắn: Đỏ, san hô, hồng tươi, trắng
Quý nhân: Ma Kết và Kim Ngưu Tiểu nhân: Thiên Bình, Kim Ngưu, Cự Giải

Tử vi cung Xử Nữ ngày 2/9/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Xử Nữ ngày 2/9/2021

Cung Thiên Bình

tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Thiên Bình Tinh tượng: Sao Hỏa đối đỉnh ở Sao Hải Vương
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 87, 3, 0 Màu may mắn: Đỏ, san hô, hồng tươi, trắng
Quý nhân: Cự Giải, Kim Ngưu Tiểu nhân: Thiên Bình, Kim Ngưu, Cự Giải

Tử vi cung Thiên Bình ngày 2/9/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Thiên Bình ngày 2/9/2021

Cung Bọ Cạp

tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Bọ Cạp Tinh tượng: Sao Hỏa đối đỉnh ở Sao Hải Vương
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 6, 18, 41, 77, 83 Màu may mắn: Đỏ, san hô, hồng tươi, trắng
Quý nhân: Kim Ngưu, Nhân Mã Tiểu nhân: Xử Nữ, Song Tử

Tử vi cung Bọ Cạp ngày 2/9/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Bọ Cạp ngày 2/9/2021

Cung Nhân Mã

tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Nhân Mã Tinh tượng: Sao Hỏa đối đỉnh ở Sao Hải Vương
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 87, 3, 0 Màu may mắn: Vàng, đào, xanh nhạt
Quý nhân: Bạch Dương, Bọ Cạp Tiểu nhân: Thiên Bình, Kim Ngưu, Cự Giải

Tử vi cung Nhân Mã ngày 2/9/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Nhân Mã ngày 2/9/2021

Cung Ma Kết

tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Ma Kết Tinh tượng: Sao Hỏa đối đỉnh ở Sao Hải Vương
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 6, 18, 41, 77, 83 Màu may mắn: Đỏ, san hô, hồng tươi, trắng
Quý nhân: Bạch Dương, Bọ Cạp, Ma Kết Tiểu nhân: Thiên Bình, Kim Ngưu, Cự Giải

Tử vi cung Ma Kết ngày 2/9/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Ma Kết ngày 2/9/2021

Cung Bảo Bình

tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Bảo Bình Tinh tượng: Sao Hỏa đối đỉnh ở Sao Hải Vương
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 6, 18, 41, 77, 83 Màu may mắn: Đỏ, san hô, hồng tươi, trắng
Quý nhân: Bạch Dương, Bọ Cạp, Ma Kết Tiểu nhân: Bảo Bình, Cự Giải

Tử vi cung Bảo Bình ngày 2/9/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Bảo Bình ngày 2/9/2021

Cung Song Ngư

tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Song Ngư Tinh tượng: Sao Hỏa đối đỉnh ở Sao Hải Vương
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 7, 20, 55, 77, 86 Màu may mắn: Đỏ, san hô, hồng tươi, trắng
Quý nhân: Song Tử, Thiên Bình Tiểu nhân: Thiên Bình, Kim Ngưu, Cự Giải

Tử vi cung Song Ngư ngày 2/9/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Song Ngư ngày 2/9/2021

Trên đây là những thông tin về Tử vi ngày 2/9/2021 của 12 cung hoàng đạo. Đừng quên đón đọc thêm cả Tử Vi của 12 cung hoàng đạo tại website và fanpage của Tử Vi Số nhé. Chúc quý độc giả sẽ có một ngày mới an yên và may mắn!

Như Ý

Như Ý

Tôi là Như Ý - Người đam mê tìm hiểu và chia sẻ về lĩnh vực tử vi, nhân tướng với mong muốn gửi tới quý độc giả những thông tin ngắn gọn và sâu sắc về tử vi trọn đời.


Câu hỏi thường gặp

Bạch Dương, Bọ Cạp, Ma Kết

Bạch Dương, Bọ Cạp, Ma Kết

Bạch Dương, Bọ Cạp, Ma Kết

Bạch Dương, Bọ Cạp, Ma Kết

Thiên Bình, Kim Ngưu, Cự Giải

Cùng Chuyên mục

Back to top