Tử vi số - Xem lá số tử vi online trọn đời, dự báo số mệnh chính xác

Hôm nay: Thứ tư, 29-03-2023

Tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo: Góc trùng tụ mang lại thành công

Tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo là khi Sao Kim trùng tụ Sao Hỏa. Và 08:28 chiều - Mặt trời đối diện với sao Mộc từ thứ Tư đến thứ Bảy mang lại cơ hội thành công.

Xem thêm

tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo là khi Sao Kim trùng tụ Sao Hỏa. Và 08:28 chiều - Mặt trời đối diện với sao Mộc từ thứ Tư đến thứ Bảy mang lại cơ hội thành công, vận may và hạnh phúc gia tăng. Nhưng nếu bạn để bất kỳ vận may nào ập đến đầu bạn thì quá trình này có thể dẫn đến mất mát, xấu hổ và hạ thấp lòng tự trọng.
09:40 tối - Sao Thiên Vương ngược dòng lúc 14-47 thường liên quan đến những thay đổi bên trong để phản ứng với những thay đổi bên ngoài trong cuộc sống của bạn. Sao Thiên Vương ngược dòng 2021 mang đến sự phấn khích, chủ động, tò mò và cảm giác phiêu lưu

Cung Bạch Dương

tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Bạch Dương Tinh tượng: Sao Thủy Trùng tụ ở Sao Hỏa
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 16, 29, 79, 80, 90 Màu may mắn: Đỏ, san hô, hồng tươi, trắng
Quý nhân: Song Ngư, Xử Nữ, Bảo Bình Tiểu nhân: Bảo Bình, Sư Tử

Tử vi cung Bạch Dương ngày 18/8/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Bạch Dương ngày 18/8/2021

Cung Kim Ngưu

tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Kim Ngưu Tinh tượng: Sao Thủy Trùng tụ ở Sao Hỏa
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 1, 10, 18, 35, 86 Màu may mắn: Vàng, đào, xanh nhạt
Quý nhân: Cự Giải, Kim Ngưu Tiểu nhân: Ma Kết, Thiên Yết

Tử vi cung Kim Ngưu ngày 18/8/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Kim Ngưu ngày 18/8/2021

Cung Song Tử

tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Song Tử Tinh tượng: Sao Thủy Trùng tụ ở Sao Hỏa
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 1, 10, 18, 35, 86 Màu may mắn: Đỏ, san hô, hồng tươi, trắng
Quý nhân: Sư Tử, Bạch Dương Tiểu nhân: Nhân Mã, Song Ngư, Sư Tử

Tử vi cung Song Tử ngày 18/8/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Song Tử ngày 18/8/2021

Cung Cự Giải

tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Cự Giải Tinh tượng: Sao Thủy Trùng tụ ở Sao Hỏa
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 1, 10, 18, 35, 86 Màu may mắn: Vàng, đào, xanh nhạt
Quý nhân: Sư Tử, Bạch Dương Tiểu nhân: Nhân Mã, Song Ngư, Sư Tử

Tử vi cung Cự Giải ngày 18/8/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Cự Giải ngày 18/8/2021

Cung Sư Tử

tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Sư Tử Tinh tượng: Sao Thủy Trùng tụ ở Sao Hỏa
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 16, 29, 79, 80, 90 Màu may mắn: Đỏ, san hô, hồng tươi, trắng
Quý nhân: Song Tử, Xử Nữ Tiểu nhân: Bảo Bình, Sư Tử

Tử vi cung Sư Tử ngày 18/8/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Sư Tử ngày 18/8/2021

Cung Xử Nữ

tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Xử Nữ Tinh tượng: Sao Thủy Trùng tụ ở Sao Hỏa
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 16, 29, 79, 80, 90 Màu may mắn: Đỏ, san hô, hồng tươi, trắng
Quý nhân: Song Tử, Thiên Bình Tiểu nhân: Song Ngư, Xử Nữ

Tử vi cung Xử Nữ ngày 18/8/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Xử Nữ ngày 18/8/2021

Cung Thiên Bình

tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Thiên Bình Tinh tượng: Sao Thủy Trùng tụ ở Sao Hỏa
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 6, 18, 41, 77, 83 Màu may mắn: Ngà, trắng, hồng phấn, xanh ngọc
Quý nhân: Nhân Mã, Song Ngư, Sư Tử Tiểu nhân: Nhân Mã, Song Ngư, Sư Tử

Tử vi cung Thiên Bình ngày 18/8/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Thiên Bình ngày 18/8/2021

Cung Bọ Cạp

tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Bọ Cạp Tinh tượng: Sao Thủy Trùng tụ ở Sao Hỏa
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 1, 10, 18, 35, 86 Màu may mắn: Ngà, trắng, hồng phấn, xanh ngọc
Quý nhân: Song Tử, Xử Nữ, Bảo Bình Tiểu nhân: Nhân Mã, Song Ngư, Sư Tử

Tử vi cung Bọ Cạp ngày 18/8/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Bọ Cạp ngày 18/8/2021

Cung Nhân Mã

tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Nhân Mã Tinh tượng: Sao Thủy Trùng tụ ở Sao Hỏa
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 1, 10, 18, 35, 86 Màu may mắn: Xanh lá nhạt, màu be, xám, tím lilac
Quý nhân: Song Tử, Xử Nữ, Bảo Bình Tiểu nhân: Nhân Mã, Song Ngư, Sư Tử

Tử vi cung Nhân Mã ngày 18/8/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Nhân Mã ngày 18/8/2021

Cung Ma Kết

tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Ma Kết Tinh tượng: Sao Thủy Trùng tụ ở Sao Hỏa
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 16, 29, 79, 80, 90 Màu may mắn: Vàng, đào, xanh nhạt
Quý nhân: Song Ngư, Xử Nữ, Bảo Bình Tiểu nhân: Nhân Mã, Song Ngư, Sư Tử

Tử vi cung Ma Kết ngày 18/8/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Ma Kết ngày 18/8/2021

Cung Bảo Bình

tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Bảo Bình Tinh tượng: Sao Thủy Trùng tụ ở Sao Hỏa
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 1, 10, 18, 35, 86 Màu may mắn: Vàng, đào, xanh nhạt
Quý nhân: Song Ngư, Xử Nữ, Bảo Bình Tiểu nhân: Nhân Mã, Song Ngư

Tử vi cung Bảo Bình ngày 18/8/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Bảo Bình ngày 18/8/2021

Cung Song Ngư

tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo
Cung hoàng đạo: Song Ngư Tinh tượng: Sao Thủy Trùng tụ ở Sao Hỏa
Sự nghiệp: Tài vận:
Tình cảm: Sức khỏe:
Số may mắn: 1, 10, 18, 35, 86 Màu may mắn: Xanh lá nhạt, màu be, xám, tím lilac
Quý nhân: Thiên Yết, Xử Nữ Tiểu nhân: Nhân Mã, Song Ngư

Tử vi cung Song Ngư ngày 18/8/2021,

Xem chi tiết: Tử vi cung Song Ngư ngày 18/8/2021

Trên đây là những thông tin về Tử vi ngày 18/8/2021 của 12 cung hoàng đạo. Đừng quên đón đọc thêm cả Tử Vi của 12 cung hoàng đạo tại website và fanpage của Tử Vi Số nhé. Chúc quý độc giả sẽ có một ngày mới an yên và may mắn!

Tin liên quan

Như Ý

Như Ý

Tôi là Như Ý - Người đam mê tìm hiểu và chia sẻ về lĩnh vực tử vi, nhân tướng với mong muốn gửi tới quý độc giả những thông tin ngắn gọn và sâu sắc về tử vi trọn đời.


Câu hỏi thường gặp

Song Tử, Xử Nữ, Bảo Bình

Song Tử, Xử Nữ, Bảo Bình

Song Tử, Xử Nữ, Bảo Bình

Song Tử, Xử Nữ, Bảo Bình

Nhân Mã, Song Ngư, Sư Tử

Cùng Chuyên mục

Back to top