Tử vi năm 2023 tuổi Tị: Tổng hợp tử vi từng tuổi Tị năm 2023

Hôm nay: Thứ ba, 09-08-2022

Tử vi tuổi Đinh Tị 1977 năm 2023: Kiếp Tài chịu khắc gặp vận hung

Tử vi tuổi Đinh Tị 1977 năm 2023: Kiếp Tài chịu khắc gặp vận hung

Tử vi tuổi Đinh Tị 1977 năm 2023: Kiếp Tài chịu khắc gặp vận hung

12 con giáp - 1 tuần trước

Tử vi tuổi Đinh Tị 1977 năm 2023 rơi vào bố cục Thiên sinh địa sinh, tức Kiếp Tài chịu khắc ngụ ý một năm không mấy may mắn. Thiên can của tuổi là Đinh Hỏa tương khắc với thiên can của năm là Quý Thủy, là bố cục Kiếp Tài bị khắc.

Đã hết dữ liệu
Back to top