Tử vi năm 2023 tuổi Thân: Tổng hợp tử vi từng tuổi Thân năm 2023

Hôm nay: Thứ hai, 08-08-2022

Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 năm 2023: Thiên Ấn mang đến cơ hội lớn hóa hung thành cát

Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 năm 2023: Thiên Ấn mang đến cơ hội lớn hóa hung thành cát

Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 năm 2023: Thiên Ấn mang đến cơ hội lớn hóa hung thành cát

12 con giáp - 1 tuần trước

Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 năm 2023 có vận trình Thiên hợp Địa hợp. Thiên can Mậu Thổ hợp Quý Thủy tạo nên bố cục Thiên Ấn tương hợp Thương Quan; là Thương Quan phối Ấn. Địa chi Thân Kim còn ám hợp với Thái Tuế. 

Đã hết dữ liệu
Back to top