Xem đường sinh mệnh

Hôm nay: Thứ tư, 06-12-2023
Xem chỉ tay đường sinh mệnh: Số phận có đứt gánh giữa đường?

Tin mới lên

Để biết phúc dày phận mỏng ra sao, xem ngay đường sinh mệnh!
Để biết phúc dày phận mỏng ra sao, xem ngay đường sinh mệnh!
Để biết phúc dày phận mỏng ra sao, xem ngay đường sinh mệnh!
Nhân tướng

Đường sinh mệnh hay còn gọi là đường sinh đạo, đường sống, đường đời và là một trong những đường chỉ tay chính. Đường này đại diện cho tình trạng sức khỏe hiện tại cùng sinh mệnh cả đời. Cùng xem tướng chỉ tay đường sinh mệnh để biết vận sức khỏe của mình ra sao nhé!

Tải thêm bài viết
Back to top