Tử vi số - Xem lá số tử vi online trọn đời, dự báo số mệnh chính xác

Hôm nay: Thứ sáu, 22-10-2021

Ngày tốt xuất hành, đi xa tháng 11 năm 2019

“Tránh đi ngày 7, tránh về ngày 3”, từ xưa dân gian ta đã có những câu nói đúc kết kinh nghiệm xem ngày tốt xuất hành. Điều này thể hiện tầm quan trọng của tập tục này trong đời sống thường nhật của người dân Việt Nam. Hãy cùng xem ngày tốt xuất hành, đi xa tháng 11 năm 2019 là những ngày nào nhé!

Xem thêm

ngày tốt xuất hành

Ngày tốt xuất hành tháng 11 năm 2019:

Ngày 04/11/2019: Ngày Ất Tỵ tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 04/11/2019: ★★★★✩

Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, xuất hành, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài

Không nên: Sửa bếp, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng

Ngày 05/11/2019: Ngày Bính Ngọ tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 05/11/2019: ★★★★✩

Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, xuất hành, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng

Không nên: San đường

Ngày 07/11/2019: Ngày Mậu Thân tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 07/11/2019: ★★★★✩

Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, xuất hành

Không nên: Mở kho, xuất hàng

Ngày 08/11/2019: Ngày Kỷ Dậu tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 08/11/2019: ★★★★✩

Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng, xuất hành

Không nên: Họp mặt, chữa bệnh, thẩm mỹ

Ngày 10/11/2019: Ngày Tân Hợi tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 10/11/2019: ★★★★✩

Nên: Cúng tế, giải trừ, xuất hành

Không nên: Cầu phúc, cầu tự, ký kết, giao dịch, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng

Ngày 11/11/2019: Ngày Nhâm Tý tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 11/11/2019: ★★★★✩

Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, đào đất, xuất hành

Không nên: Cầu phúc, cầu tự, ban lệnh, ký kết, giao dịch, giải trừ, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng

Ngày 13/11/2019: Ngày Giáp Dần tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 13/11/2019: ★★★★✩

Nên: Họp mặt, xuất hành, ký kết, giao dịch, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, sửa tường, san đường, đào đất, an táng, cải táng

Không nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự

Ngày 17/11/2019: Ngày Mậu Ngọ tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 17/11/2019: ★★★★✩

Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đào đất, an táng, cải táng, xuất hành
Không nên: Cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng

Ngày 18/11/2019: Ngày Kỷ Mùi tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 17/11/2019: ★★★★✩

Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng, xuất hành

Không nên: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh

Ngày 22/11/2019: Ngày Quý Hợi tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 22/11/2019: ★★★★✩

Nên: Cúng tế, giải trừ, xuất hành

Không nên: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ

Ngày 23/11/2019: Ngày Giáp Tý tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 23/11/2019: ★★★★✩

Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng, xuất hành

Không nên: Không có

Ngày 30/11/2019: Ngày Tân Mùi tháng Bính Tý năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 30/11/2019: ★★★★✩

Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành

Không nên: Chữa bệnh, thẩm mỹ

Tử vi số

Tử vi số

Kính chào các quý độc giả của kênh Tử Vi Số, đây là trang thông tin chính thức về các lĩnh vực tử vi, nhân tướng, phong thủy và kiến thức nhân sinh.


Cùng Chuyên mục

Back to top