Tử vi số - Xem lá số tử vi online trọn đời, dự báo số mệnh chính xác

Hôm nay: Thứ tư, 12-05-2021

Ngày tốt Nhập Trạch tháng 11 năm 2019, rinh của cải về nhà

Xem thêm

Ngày tốt nhập trạch tháng 11 năm 2019 để vạn sự may mắn cát lành. Nhập Trạch đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc sống của chúng ta.

Ngày tốt Nhập Trạch tháng 11 năm 2019 có tất cả 7 ngày. 

Ngày 2 tháng 11 năm 2019, âm lịch là ngày 6 tháng 10. Ngày này xung tuổi Dậu (Đinh Dậu), hướng sát Tây. Phàm những tuổi Xung thì không nên chọn ngày này để nhập trạch. Và cần tránh hướng Tây nếu tiến hành nhập trạch, chuyển nhà thì sẽ thuận. 

Ngày 5 tháng 11 năm 2019, âm lịch là ngày 9 tháng 10. Ngày này xung tuổi Tý (Canh Tý), hướng sát Bắc. Phàm những tuổi Xung thì không nên chọn ngày này để nhập trạch. Và cần tránh hướng Bắc nếu tiến hành nhập trạch, chuyển nhà thì sẽ thuận. 

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, âm lịch là ngày 15 tháng 10. Ngày này xung tuổi Ngọ (Bính Ngọ), hướng sát Nam. Phàm những tuổi Xung thì không nên chọn ngày này để nhập trạch. Và cần tránh hướng Nam nếu tiến hành nhập trạch, chuyển nhà thì sẽ thuận. 

Ngày tốt Nhập Trạch tháng 11 năm 2019 cần tránh hướng sát và tuổi xung trong ngày. 

Ngày 13 tháng 11 năm 2019, âm lịch là ngày 17 tháng 10. Ngày này xung tuổi Thân (Mậu Thân), hướng sát Bắc. Phàm những tuổi Xung thì không nên chọn ngày này để nhập trạch. Và cần tránh hướng Bắc nếu tiến hành nhập trạch, chuyển nhà thì sẽ thuận. 

Ngày 14 tháng 11 năm 2019, âm lịch là ngày 18 tháng 10. Ngày này xung tuổi Dậu (Kỷ Dậu), hướng sát Tây. Phàm những tuổi Xung thì không nên chọn ngày này để nhập trạch. Và cần tránh hướng Tây nếu tiến hành nhập trạch, chuyển nhà thì sẽ thuận. 

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, âm lịch là ngày 29 tháng 10. Ngày này xung tuổi Thân (Canh Thân), hướng sát Bắc. Phàm những tuổi Xung thì không nên chọn ngày này để nhập trạch. Và cần tránh hướng Bắc nếu tiến hành nhập trạch, chuyển nhà thì sẽ thuận. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, âm lịch là ngày 1 tháng 11. Ngày này xung tuổi Dậu (Tân Dậu), hướng sát Tây. Phàm những tuổi Xung thì không nên chọn ngày này để nhập trạch. Và cần tránh hướng Tây nếu tiến hành nhập trạch, chuyển nhà thì sẽ thuận. 

Theo Bác Quân Nhất Tiêu

Cùng Chuyên mục

Back to top