Tử vi số - Xem lá số tử vi online trọn đời, dự báo số mệnh chính xác

Hôm nay: Thứ tư, 20-10-2021

Ngày tốt khai trương buôn bán, mở hàng tháng 11 năm 2019

Khai trương, mở hàng xem ngày tốt vốn là thói quen của người dân để việc buôn bán, kinh doanh được thuận lợi, ăn nên làm ra. Hãy xem ngày tốt khai trương buôn bán, mở hàng tháng 11 năm 2019 là những ngày nào nhé!

Xem thêm

ngày tốt khai trương

 

Ngày tốt khai trương tháng 11 năm 2019 có 7 ngày:

Ngày 05/11/2019: Ngày Bính Ngọ tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 05/11/2019: ★★★★✩

Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng

Không nên: San đường

Ngày 07/11/2019: Ngày Mậu Thân tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 07/11/2019: ★★★★✩

Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương

Không nên: Mở kho, xuất hàng

Ngày 08/11/2019: Ngày Kỷ Dậu tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 08/11/2019: ★★★★✩

Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng

Không nên: Họp mặt, chữa bệnh, thẩm mỹ

Ngày 13/11/2019: Ngày Giáp Dần tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 13/11/2019: ★★★★✩

Nên: Họp mặt, xuất hành, ký kết, giao dịch, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, sửa tường, san đường, đào đất, an táng, cải táng

Không nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự

Ngày 14/11/2019: Ngày Ất Mão tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 14/11/2019: ★★★★✩

Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng

Không nên: Chữa bệnh, thẩm mỹ

Ngày 25/11/2019: Ngày Bính Dần tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 25/11/2019: ★★★★✩

Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, sửa tường, san đường, đào đất, an táng, cải táng

Không nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh

Ngày 30/11/2019: Ngày Tân Mùi tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi

Đánh giá ngày 30/11/2019: ★★★★✩

Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài

Không nên: Xuất hành, chữa bệnh, thẩm mỹ

Cùng Chuyên mục

Back to top