Tử vi số - Xem lá số tử vi online trọn đời, dự báo số mệnh chính xác

Hôm nay: Thứ hai, 20-09-2021

Ngày tốt động thổ năm 2020 trong 6 tháng cuối năm (phần 2)

Xem thêm

Xem ngày động thổ giúp quý bạn chọn ngày tốt động thổ, khởi công theo tuổi. Với mong muốn trong quá trình thi công được đảm bảo an toàn, tiến độ công việc.

7. Ngày tốt động thổ tháng 7

 Ngày 1 tháng 7 năm 2020: 11 tháng 5 ÂL. Thuộc Trực Bế. Là ngày Hoàng Đạo Thiên Đức, xung với tuổi Kỷ Hợi.  

 Ngày 3 tháng 7 năm 2020: 13 tháng 5 ÂL. Thuộc Trực Trừ. Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Xung với tuổi Tân Sửu        

 Ngày 11 tháng 7 năm 2020: 21 tháng 5 ÂL. Thuộc trực Thành. Là ngày Hắc Đạo Chu Tước. Xung với tuổi Kỷ Dậu.

 Ngày 20 tháng 7 năm 2020: 30 tháng 5 ÂL. Thuộc Trực Chấp. Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo. Xung với tuổi Mậu Ngọ.     

 Ngày 22 tháng 7 năm 2020: 2 tháng sáu ÂL. Thuộc Trực Nguy. Là ngày Hắc Đạo Thiên Hình. Xung với tuổi Canh Thân     

 Ngày 23 tháng 7 năm 2020: 3 tháng 6 ÂL. Thuộc trực Thành. Là ngày Hắc Đạo Chu Tước. Xung với tuổi tân Dậu.        

 Ngày 25 tháng 7 năm 2020: 5 tháng 6 ÂL. Thuộc Trực Khai. Là ngày Hoàng Đạo Thiên Đức. Xung với tuổi Quý Hợi.         

 Ngày 31 tháng 7 năm 2020: 11 tháng 6 ÂL. Thuộc Trực Định. Là ngày Hắc Đạo Câu Trần.  Xung với tuổi Kỷ Tị.

Bố trí phòng khách hợp phong thủy cho người mệnh Kim

Ngày tốt động thổ năm 2020 trong 6 tháng cuối năm (phần 1)

ngày tốt động thổ

8. Ngày tốt động thổ tháng 8

 Ngày 3 tháng 8 năm 2020: 14 tháng 6 ÂL. Thuộc Trực Nguy. Là ngày Hắc Đạo Thiên Hình. Xung với tuổi Nhâm Thân.  

 Ngày 4 tháng 8 năm 2020: 15 tháng 6 ÂL.    Thuộc trực Thành. Là ngày Hắc Đạo Chu Tước. Xung với tuổi Quý Dậu

 Ngày 7 tháng 8 năm 2020: 18 tháng 6 ÂL. Thuộc Trực Bế. Là ngày Hoàng Đạo Bạch Hổ. Xung với tuổi Bính Tý 

 Ngày 13 tháng 8 năm 2020: 24 tháng 6 ÂL. Thuộc Trực Định. Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo. Xung với tuổi Nhâm Ngọ.

 Ngày 17 tháng 8 năm 2020: 28 tháng 6 ÂL. Thuộc trực Thành. Là ngày Hoàng Đạo Kim Quỹ. Xung với tuổi Bính Tuất.       

 Ngày 18 tháng 8 năm 2020:29 tháng 6 ÂL. Thuộc Trực Thu. Là ngày Hoàng Đạo Thiên Đức. Xung với tuổi Đinh Hợiị.       

 Ngày 19 tháng 8 năm 2020: 1 tháng 7 ÂL. Thuộc Trực Khai. Là ngày Hoàng Đạo Bạch Hổ. Xung với tuổi Mậu Tý.   

 Ngày 22 tháng 8 năm 2020: 4 tháng 7 ÂL. Thuộc Trực Trừ. Là ngày Hắc Đạo Huyền Vũ. Xung với tuổi Tân Mão.       

 Ngày 25 tháng 8 năm 2020: 7 tháng 7 ÂL. Thuộc Trực Định. Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo. Xung với tuổi Giáp Ngọ.

Ngày 29 tháng 8 năm 2020:          11 tháng 7 ÂL. Thuộc trực Thành. Là ngày Hoàng Đạo Kim Quỹ. Xung với tuổi Mậu Tuất.        

 Ngày 31 tháng 8 năm 2020:  13 tháng 7 ÂL. Thuộc Trực  Khai. Là ngày Hoàng Đạo Bạch Hổ. Xung với tuổi Canh Tý. 

9. Ngày tốt động thổ tháng 9

 Ngày 1 tháng 9 năm 2020: 14 tháng 7 ÂL. Thuộc Trực Bế. Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Xung với tuổi Tân Sửu

 Ngày 6 tháng 9 năm 2020: 19 tháng 7 ÂL. Thuộc Trực Định. Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo. Xung với tuổi Bính Ngọ.       

 Ngày 7 tháng 9 năm 2020: 20 tháng 7 ÂL. Thuộc Trực Định. Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Xung với tuổi Đinh Mùi.     

 Ngày 10 tháng 9 năm 2020: 23 tháng 7 ÂL. Thuộc Trực Nguy. Là ngày Hoàng Đạo Kim Quỹ. Xung với tuổi Canh Tuất.      

 Ngày 11 tháng 9 năm 2020: 24 tháng 7 ÂL. Thuộc trực Thành. Là ngày Hoàng Đạo Thiên Đức.  Xung với tuổi Tân Hợi.        

 Ngày 14 tháng 9 năm 2020:  27 tháng 7 ÂL. Thuộc Trực Bế. Là ngày Hắc Đạo Thiên Lao. Xung với tuổi Giáp Dần.       

 Ngày 16 tháng 9 năm 2020: 29 tháng 7 ÂL.  Thuộc Trực Trừ. Là ngày Ti Mệnh Hoàng Đạo. Xung với tuổi Bính Thìn.       

 Ngày 19 tháng 9 năm 2020: 3 tháng 8 ÂL. Thuộc Trực Định. Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Xung với tuổi Kỷ Mùi.         

Ngày 23 tháng 9 năm 2020:          ngày 7  tháng 8 ÂL. Thuộc trực Thành. Là ngày Hoàng Đạo Thiên Đức. Xung với tuổi Quý Hợi 

 Ngày 26 tháng 9 năm 2020: 10 tháng 8 ÂL.  Thuộc Trực Bế. Là ngày Hắc Đạo Thiên Lao. Xung với tuổi Bính Dần.        

10. Ngày tốt động thổ tháng 10

 Ngày 1 tháng 10 năm 2020: 15 tháng 8 ÂL. Thuộc Trực Định. Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Xung với tuổi Tân Mùi.

 Ngày 2 tháng 10 năm 2020: 16 tháng 8 ÂL. Thuộc Trực Chấp. Là ngày Hắc Đạo Thiên Hình. Xung với tuổi Nhâm Thân.  

 Ngày 4 tháng 10 năm 2020: 18 tháng 8 ÂL.  Thuộc Trực Nguy. Là ngày Hoàng Đạo Kim Quỹ. Xung với tuổi Giáp Tuất.      

 Ngày 5 tháng 10 năm 2020: 19 tháng8 ÂL. Thuộc trực Thành. Là ngày Hoàng Đạo Thiên Đức, xung với tuổi Kỷ Hợi   

 Ngày 17 tháng 10 năm 2020: 1 tháng 9 ÂL.  Thuộc Trực Nguy. Là ngày Hoàng Đạo Thiên Đức. Xung với tuổi Đinh Hợiị.      

 Ngày 27 tháng 10 năm 2020: 11 tháng 9 ÂL. Thuộc Trực Chấp. Là ngày Hắc Đạo Chu Tước. Xung với tuổi Đinh Dậu.     

 Ngày 30 tháng 10 năm 2020: 14 tháng 9 ÂL. Thuộc trực Thành. Là ngày Hoàng Đạo Bạch Hổ. Xung với tuổi Canh Tý.  

11. Ngày tốt động thổ tháng 11

 Ngày 1 tháng 11 năm 2020: 16 tháng 9 ÂL.  Thuộc Trực Bế. Là ngày Hắc Đạo Thiên Lao. Xung với tuổi Nhâm Dần.

 Ngày 7 tháng 11 năm 2020: 22 tháng 9 ÂL. Thuộc Trực Bình. Là ngày Hắc Đạo Thiên Hình. Xung với tuổi Mậu Thân.     

 Ngày 8 tháng 11 năm 2020: 23 tháng 9 ÂL. Thuộc Trực Định. Là ngày Hắc Đạo Chu Tước. Xung với tuổi Kỷ Dậu.

 Ngày 12 tháng 11 năm 2020: 27 tháng 9 ÂL. Thuộc trực Thành. Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Xung với tuổi Quý Sửu.

 Ngày 14 tháng 11 năm 2020: 29 tháng 9 ÂL. Thuộc Trực Bế. Là ngày Hắc Đạo Huyền Vũ.  Xung với tuổi Ất Mão.  

 Ngày 17 tháng 11 năm 2020: 3 tháng 10 ÂL. Thuộc Trực Trừ. Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo. Xung với tuổi Mậu Ngọ.     

 Ngày 19 tháng 11 năm 2020: 5 tháng 10 ÂL. Thuộc Trực Bình. Là ngày Hắc Đạo Thiên Hình. Xung với tuổi Canh Thân     

 Ngày 20 tháng 11 năm 2020: 6 tháng 10 ÂL. Thuộc Trực Định. Là ngày Hắc Đạo Chu Tước Xung với tuổi tân Dậu.        

 ngày 23 tháng 11 năm 2020: 9 tháng 10 ÂL. Thuộc Trực Nguy.Là ngày Hoàng Đạo Bạch Hổ. Xung với tuổi Giáp Tý.

12. Ngày tốt động thổ tháng 12

 Ngày 2 tháng 12 năm 2020: 18 tháng 10 ÂL . Thuộc Trực Định. Là ngày Hắc Đạo Chu Tước. Xung với tuổi Quý Dậu.

 Ngày 3 tháng 12 năm 2020: 19 tháng 10 ÂL. Thuộc Trực Chấp. Là ngày Hoàng Đạo Kim Quỹ. Xung với tuổi Giáp Tuất.      

 Ngày 5 tháng 12 năm 2020: 21 tháng 10 ÂL. Thuộc Trực Nguy. Là ngày Hoàng Đạo Bạch Hổ. Xung với tuổi Bính Tý    

 Ngày 9 tháng 12 năm 2020: 25 tháng 10 ÂL. Thuộc Trực Khai. Là ngày Ti Mệnh Hoàng Đạo. Xung với tuổi Canh Thìn.      

 Ngày 10 tháng 12 năm 2020: 26 tháng 10 ÂL. Thuộc Trực Bế. Là ngày Hắc Đạo Câu Trần. Xung với tuổi Tân Tị   

 Ngày 12 tháng 12 năm 2020: 28 tháng 10 ÂL. Thuộc Trực Trừ. Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Xung với tuổi Quý Mùi.      

 Ngày 13 tháng 12 năm 2020: 29 tháng 10 ÂL. Thuộc Trực Mãn. Là ngày Hắc Đạo Thiên Hình. Xung với tuổi Giáp Thân.     

 Ngày 16 tháng 12 năm 2020: 2 tháng 11 ÂL. Thuộc Trực Chấp. Là ngày Hoàng Đạo Thiên Đức. Xung với tuổi Đinh Hợi.       

 Ngày 21 tháng 12 năm 2020: 7 tháng 11 ÂL. Thuộc Trực Khai. Là ngày Ti Mệnh Hoàng Đạo. Xung với tuổi Nhâm Thìn.

 Ngày 27 tháng 12 năm 2020: 13 tháng 11 ÂL. Thuộc Trực Định.      Là ngày Hoàng Đạo Kim Quỹ. Xung với tuổi Mậu Tuất.        

 Ngày 28 tháng 12 năm 2020: 14 tháng 11 ÂL. Thuộc Trực Chấp.      Là ngày Hoàng Đạo Thiên Đức, xung với tuổi Kỷ Hợi.l  

 Ngày 30 tháng 12 năm 2020: 16 tháng 11 ÂL. Thuộc Trực Nguy.     Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Xung với tuổi Tân Sửu.    

Theo Minh Thuỳ

Cùng Chuyên mục

Giải mã bí ẩn tuổi tương xung trong Lịch Vạn Niên, cách chọn ngày phát đạt
Giải mã bí ẩn tuổi tương xung trong Lịch Vạn Niên, cách chọn ngày phát đạt
Giải mã bí ẩn tuổi tương xung trong Lịch Vạn Niên, cách chọn ngày phát đạt
Xem ngày tốt xấu

Trong mỗi dịp trọng đại hay làm việc gì đó thì con người đều đi xem ngày tốt xấu. Qua đó, bạn có thể biết được tuổi xung khắc với ngày và các ý nghĩa đằng sau ngày đó. Mười hai địa chi và mười thiên can luôn có mối quan hệ tương khắc, tương hợp với nhau. Do đó việc giải mã được bí ẩn tuổi tương xung tương khắc và chọn ngày phát đạt là điều mà ai cũng mong muốn.

Back to top