Tử vi số - Xem lá số tử vi online trọn đời, dự báo số mệnh chính xác

Hôm nay: Thứ hai, 04-07-2022

Ngày Tam Nương là ngày gì? Mưu chuyện đại sự năm 2022 cần tránh

Ngày Tam Nương được dân gian được xem là là ngày Đại kỵ, làm gì cũng không được thuận lợi, dễ gặp xui xẻo quấn thân. Vậy theo Lịch vạn niên, ngày Tam Nương 2022 là những ngày nào?

Xem thêm

ngày tam nương là ngày gì

Ngày Tam Nương được dân gian được xem là là ngày Đại kỵ, làm gì cũng không được thuận lợi, dễ gặp xui xẻo quấn thân. Vậy theo Lịch vạn niên, ngày Tam Nương 2022 là những ngày nào, trong năm 2022 nên kiêng kỵ ngày nào tổ chức cưới hỏi hay làm những việc đại sự khác?

Ngày Tam Nương là ngày gì?

Theo chiết tự thì Tam Nương mang nghĩa là 3 người phụ nữ. Ngày Tam Nương tương truyền chính là ngày mà 3 nàng Đát Kỷ, Muội Hỷ, Bao Tự - 3 mỹ nhân xinh đẹp "hồng nhan họa thủy" làm 3 triều đại lịch sử phong kiến Trung Hoa sụp đổ - sinh ra và qua đời.

Chỉ 3 người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng lại khiến cho các bậc chí tôn mê đắm trong sắc dục, chẳng màng tới giang sơn. Để rồi kết quả cuối cùng hủy hoại cả 3 triều đại rực rỡ huy hoàng trong lịch sử Trung Quốc.

Dân gian cho rằng đó là những người mang tới tai họa, điềm xui nên cực kỳ kiêng kỵ ngày sinh và ngày mất của 3 nàng. Những ngày này gọi chung là ngày Tam Nương, gọi chung cho những ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27 hàng tháng.

Ngày Tam Nương 2022 là ngày nào?

Như đã nói ở trên, ngày Tam Nương hàng tháng chính là ngày mùng 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch. Đây là những là ngày xấu cần tránh trong tháng. Vào những ngày này, mọi người kiêng tiến hành những việc quan trọng, đại sự như cưới gả, động thổ, làm nhà, khai trương... để tránh tai ương đi theo, xui xẻo vây hãm.

Để xem ngày tốt xấu, dưới đây Tử Vi Số đã liệt kê chi tiết những ngày Tam Nương 2022 theo từng tháng dương lịch, bạn đọc chỉ cần theo dõi bảng là có thể nắm được những ngày xấu cần tránh trong tháng.

Ngày Tam Nương tháng 1 năm 2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch

Ngày 5/1/2022

Ngày 9/1/2022

Ngày 15/1/2022

Ngày 20/1/2022

Ngày 22/1/2022

Ngày 29/1/2022

Nhằm ngày 3/12 năm Tân Sửu

Nhằm ngày 7/12 năm Tân Sửu

Nhằm ngày 13/12 năm Tân Sửu

Nhằm ngày 18/12 năm Tân Sửu

Nhằm ngày 22/11 năm Tân Sửu

Nhằm ngày 27/12 năm Tân Sửu

Ngày Tam Nương tháng 2 năm 2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch

Ngày 3/2/2022

Ngày 7/2/2022

Ngày 13/2/2022

Ngày 18/2/2022

Ngày 22/2/2022

Ngày 27/2/2022

Nhằm ngày 3/1 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 7/1 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 13/1 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 18/1 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 22/1 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 27/1 năm Nhâm Dần

Ngày Tam Nương tháng 3 năm 2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch

Ngày 5/3/2022

Ngày 9/3/2022

Ngày 15/3/2022

Ngày 20/3/2022

Ngày 24/3/2022

Ngày 29/3/2022

Nhằm ngày 3/2 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 7/2 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 13/2 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 18/2 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 22/2 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 27/2 năm Nhâm Dần

Ngày Tam Nương tháng 4 năm 2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch

Ngày 3/4/2022

Ngày 7/4/2022

Ngày 13/4/2022

Ngày 18/4/2022

Ngày 22/4/2022

Ngày 27/4/2022

Nhằm ngày 3/3 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 7/3 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 13/3 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 18/3 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 22/3 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 27/3 năm Nhâm Dần

Ngày Tam Nương tháng 5 năm 2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch

Ngày 3/5/2022

Ngày 7/5/2022

Ngày 13/5/2022

Ngày 18/5/2022

Ngày 22/5/2022

Ngày 27/5/2022

Nhằm ngày 3/4 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 7/5 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 13/5 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 18/5 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 22/5 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 27/5 năm Nhâm Dần

Ngày Tam Nương tháng 6 năm 2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch

Ngày 1/6/2022

Ngày 5/6/2022

Ngày 11/6/2022

Ngày 16/6/2022

Ngày 20/6/2022

Ngày 25/6/2022

Nhằm ngày 3/5 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 7/5 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 13/5 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 18/5 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 22/5 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 27/5 năm Nhâm Dần

Ngày Tam Nương tháng 7 năm 2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch

Ngày 1/7/2022

Ngày 5/7/2022

Ngày 11/7/2022

Ngày 16/7/2022

Ngày 20/7/2022

Ngày 25/7/2022

Ngày 31/7/2022

Nhằm ngày 3/6 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 7/6 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 13/6 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 18/6 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 22/6 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 27/6 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 3/7 năm Nhâm Dần

Ngày Tam Nương tháng 8 năm 2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch

Ngày 4/8/2022

Ngày 10/8/2022

Ngày 15/8/2022

Ngày 19/8/2022

Ngày 24/8/2022

Ngày 29/8/2022

Nhằm ngày 7/7 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 13/7 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 18/7 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 22/7 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 27/7 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 3/8 năm Nhâm Dần

Ngày Tam Nương tháng 9 năm 2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch

Ngày 2/9/2022

Ngày 8/9/2022

Ngày 13/9/2022

Ngày 17/9/2022

Ngày 22/9/2022

Ngày 28/9/2022

Nhằm ngày 7/8 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 13/8 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 18/8 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 22/8 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 27/8 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 3/9 năm Nhâm Dần

Ngày Tam Nương tháng 10 năm 2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch

Ngày 2/10/2022

Ngày 8/10/2022

Ngày 13/10/2022

Ngày 17/10/2022

Ngày 22/10/2022

Ngày 27/10/2022

Ngày 31/10/2022

Nhằm ngày 7/9 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 13/9 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 18/9 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 22/9 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 27/9 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 3/10 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 7/10 năm Nhâm Dần

Ngày Tam Nương tháng 11 năm 2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch

Ngày 6/11/2022

Ngày 11/11/2022

Ngày 15/11/2022

Ngày 20/11/2022

Ngày 26/11/2022

Ngày 30/11/2022

Nhằm ngày 13/10 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 18/10 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 22/10 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 27/10 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 3/11 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 7/11 năm Nhâm Dần

Ngày Tam Nương tháng 12 năm 2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch

Ngày 6/12/2022

Ngày 11/12/2022

Ngày 15/12/2022

Ngày 20/12/2022

Ngày 25/12/2022

Ngày 29/12/2022

Nhằm ngày 13/11 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 18/11 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 22/11 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 27/11 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 3/12 năm Nhâm Dần

Nhằm ngày 7/12 năm Nhâm Dần

Ngày Tam Nương nên kiêng kỵ điều gì?

Dân gian cho rằng, Ngày Tam Nương là ngày xấu, trong ngày làm việc gì cũng xui xẻo: "Ngày mùng 3, mùng 7 đầu tháng, ngày 13, 18 vào giữa tháng, ngày 22, 27 cuối tháng, làm việc lớn mưu sự bất thành, đón dâu cưới gả thường tuyệt tự, động thổ nhà không người ở, xây nhà chưa xong đã vướng tang sự, đi thuyền dễ bị lật thuyền, làm quan nhậm chức khó có đường về quê."

Vậy ngoài những điều đã nói ở trên thì trong ngày Tam Nương nên kiêng kị những điều gì?

- Kiêng làm chuyện đại sự: Đại sự ở đây ám chỉ chuyện cưới hỏi, động thổ xây dựng, khai trương mở cửa hàng hay ký kết hợp đồng lớn. Người ta cho rằng ngày này cưới hỏi thì dễ ly tán, làm nhà thì gia đình dễ lục đục, mở hàng thì ế ẩm, ký kết buôn bán thì thua lỗ...

- Kiêng đi giữa đường: Trong ngày Tam Nương thì mọi người không nên đi lại nghênh ngang giữa đường để tránh tai nạn giao thông hay tai bay vạ gió vào người.

- Kiêng quan hệ vợ chồng: Làm chuyện nam nữ trong ngày Tam Nương là phạm tội dâm ô, liệt vào phạm sắc dục...

- Kiêng cãi cọ, đánh nhau: Trong ngày Tam Nương nhiều năng lượng xấu, u ám nếu không kiểm soát bản thân thì dễ gây họa thị phi hay những chuyện tày đình.

- Kiêng sinh con: Vì ngày Tam Nương vốn dĩ là ngày sinh và ngày mất của 3 người phụ nữ "hồng nhan họa thủy" mang danh hủy diệt vương triều nên người ta cho rằng sinh con vào ngày này dễ mang theo xui xẻo. Những đứa trẻ sinh vào ngày này có vận số không tốt.

Kết luận

Tuy nhiên, những điều kiêng kỵ trong ngày Tam Nương được kể trên đều là những lời dân gian đồn thổi, không hề có căn cứ khoa học và cũng chẳng có ví dụ thực tế. Các cụ ta cũng có câu "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", nếu sợ mang điều xấu thì cứ kiêng kỵ, tránh đi là hơn. Còn nếu sự đặng chẳng đừng thì cẩn trọng mà làm bởi "Đức năng thắng số". Sống tốt ở đời thì được quý nhân phù hộ.

Hi vọng những thông tin về Ngày Tam Nương là gì được Tử Vi Số tổng hợp giúp quý độc giả có thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Tin liên quan

Hải Thư

Hải Thư

Chào các bạn, tôi là Hải Thư chuyên gia trong lĩnh vực xem bói tử vi, tác giả về những bài viết trong trên trang web Tử Vi Số. Mong những bài viết của tôi giúp ích và mang thêm nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn.


Cùng Chuyên mục

Ngày Trái Đất là ngày gì? Chung tay bảo vệ môi trường xanh
Ngày Trái Đất là ngày gì? Chung tay bảo vệ môi trường xanh
Ngày Trái Đất là ngày gì? Chung tay bảo vệ môi trường xanh
Lịch âm dương

Ngày Trái Đất (Earth Day) là ngày được thành lập để nâng cao nhận thức và giá trị của môi trường tự nhiên, của Trái Đất với con người. Khái niệm Ngày Trái Đất lần đầu được đề xuất tại Mỹ vào năm 1970 và mãi đến năm 2009 mới được Liên Hợp Quốc công nhận đây là một ngày lễ Quốc tế.

Back to top