Tử vi số - Xem lá số tử vi online trọn đời, dự báo số mệnh chính xác

Hôm nay: Chủ nhật, 25-07-2021

Kinh Chú Đại Bi tiếng Phạn 10 biến thanh tịnh tâm hồn, phổ độ chúng sinh

Xem thêm

Kinh Chú Đại Bi tiếng Phạn 10 biến được xem là thần chú của tâm đại bi vô ngại, một thứ tình thương lớn đến nỗi có thể khả dĩ độ tận chúng sanh, đem niềm an vui hạnh phúc đến mọi ngóc ngách lầm than của chúng sanh

kinh chú đại bi tiếng phạn 10 biến

Kinh Chú Đại Bi tiếng Phạn 10 biến 

Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi được xem là thần chú của tâm đại bi vô ngại, một thứ tình thương lớn đến nỗi có thể khả dĩ độ tận chúng sanh, đem niềm an vui hạnh phúc đến mọi ngóc ngách lầm than của chúng sanh. Đây là thần chú căn bản biểu hiện công đức nội chứng của Bồ Tát Quán Thế Âm, thần chú là phương tiện thi thiết tâm từ bi rộng lớn khi đi vào đời làm lợi lạc chúng hữu tình.

Thần chú Đại Bi là 1 hình thức bằng lời nói của Đà La Ni (Dharani), một kinh điển sử dụng các âm tiết để truyền tải thông điệp siêu việt mạnh mẽ và hiệu quả, tạo ra một trạng thái ý thức đặc biệt.

Điều đó được cho là có khả năng giải phóng tất cả các chúng sinh đau khổ dưới địa ngục và trần thế. Dù là Kinh Chú Đại Bi tiếng Phạn 10 biến hay các biến khác đều có chung một thông điệp về sự cứu khổ cứu nạn.

Lời Chú Đại Bi tiếng Phạn 10 biến

Namo Ratna Trayaya, 

Namo Arya Jnana 

Sagara, Vairochana, 

Byuhara Jara Tathagataya, 

Arahat e , Samyaksam Buddhaya, 

Namo Sarwa Tathagate Bhyay, 

Arhata Bhyah, 

Samyaksam Buddhe Bhyah, 

Namo Arya Avalokite 

shoraya Bodhisattvaya, 

Maha Sattvaya, 

Maha Karunikaya, 

Tadyata , Om Dara Dara, 

Diri Diri, Duru Duru 

Itte We, Itte Chale Chale, 

Purachale Purachale, 

Kusume Kusuma Wa Re, 

Ili Milli, Chiti Jvalam, Apanaye Shoha

12 câu nói khiến bạn thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống, đừng tiếc 2 phút để đọc!
12 câu nói khiến bạn thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống, đừng tiếc 2 phút để đọc!
12 câu nói khiến bạn thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống, đừng tiếc 2 phút để đọc!

Những câu nói đơn giản nhưng có sức nặng đó, câu nào cũng mang ý nghĩa nhắc nhở chúng ta một cách tích cực, mở ra cho chúng ta hướng đi tích cực giữa cuộc đời. 12 điều giản dị dưới đây, dù ít dù nhiều sẽ có tác dụng đối với tất cả chúng ta. Hãy cùng đọc, suy ngẫm và rút ra giá trị tích cực cho bản thân!

Ý nghĩa và tác dụng của kinh Chú Đại Bi

Bồ Tát Quán Thế Âm vì tâm đại bi đối với chúng sinh, muốn cho chúng sinh được thành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu mà nói ra Thần Chú này. Trong kinh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng:

“Bạch đức Thế Tôn, tôi có Chú Đại Bi tâm đà ra ni, nay xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa.”, rồi sau đó đọc Chú Đại Bi.

Bồ Tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen biến động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy đều vui mừng, thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc. Tất cả chúng hội đều được quả chứng.

Nói dễ hiểu hơn thì khi trì niệm lời Kinh Chú Đại Bi tiếng Phạn 10 biến nói riêng và các bài kinh khác nói chung sẽ giúp hóa giải chướng nghiệp, tiêu trừ ác duyên, nhận được phước đức và chết thì sinh Cực Lạc… nếu biết trì niệm một cách thành tâm và luôn hướng Phật, hướng thiện. Ngoài ra, trì niệm Chú Đại Bi còn là một cách giúp tâm thanh tịnh, đoạn trừ phiền não. Khi tâm thanh tịnh sẽ tạo ra thế giới bình “tướng tự tâm sanh”, mây tan thì ắt trăng sẽ tỏa sáng.

Trên đây là Kinh Chú Đại Bi tiếng Phạn 10 biến. Nguyện cho tất cả hành giả trì tụng chú đại bi được Chư Phật, Bồ Tát gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ và ngày càng tinh tấn trên con đường tu hành. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Theo Bác Quân Nhất Tiêu

Cùng Chuyên mục

Back to top