Tử vi số - Xem lá số tử vi online trọn đời, dự báo số mệnh chính xác

Hôm nay: Thứ bảy, 24-07-2021

Kinh Chú Đại Bi 7 biến và 84 câu siêu dễ thuộc

Xem thêm

Kinh Chú Đại Bi 7 biến và 84 câu siêu dễ thuộc: Niệm chú đại bi 7 biến để tâm được thanh nhàn, có trái tim trong sáng và tích phúc đức cho bản thân, gia đình, xã hội.

kinh chú đại bi 7 biến và 84 câu siêu dễ thuộc

Kinh Chú Đại Bi 7 biến và 84 câu siêu dễ thuộc

Chú Đại Bi 7 biến được rất nhiều Phật tử biết đến và trì tụng hằng ngày. Nó được dùng để tiêu tai giải nạn, tiêu trừ nghiệp ác, chữa trị bệnh tật, nhất là tâm bệnh. Cùng xem Kinh Chú Đại Bi 7 biến và 84 câu siêu dễ thuộc nhé.

Chú đại bi 7 biến là gì?

Chú Đại Bi được xem là thần chú của tâm đại bi vô ngại, một thứ tình thương lớn đến nỗi có thể khả dĩ độ tận chúng sanh, đem niềm an vui hạnh phúc đến mọi ngõ ngách lầm than của chúng sanh. Đây là thần chú căn bản biểu hiện công đức nội chứng của Bồ Tát Quán Thế Âm, thần chú là phương tiện thi thiết tâm từ bi rộng lớn khi đi vào đời làm lợi lạc chúng hữu tình.

Kinh Chú Đại Bi 7 biến và 84 câu siêu dễ thuộc. Bài kinh Chú Đại Bi tương đối ngắn và dễ đọc. Bản dịch tiếng Việt gồm 84 câu, 415 chữ. Bạn đọc hết 1 bài thì tính là 1 biến. Khi bạn trì tụng Chú Đại Bi 7 biến thì có nghĩa là bạn cần đọc đi đọc lại bài kinh 7 lần.

Khi trì tụng Chú Đại Bi đến một giai đoạn nhất định thì tâm bạn sẽ được an lạc và rất vui vẻ. Nhưng khi số lần quá nhiều, qua khỏi giai đoạn an lạc này, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, cố gắng cho xong sẽ dẫn đến tâm bất định, không tốt. Nếu trì tụng quá ít thì tâm vẫn còn tồn đọng nhiều phiền não, giai đoạn tâm định tĩnh chưa đến thì cũng không tốt. Chú Đại Bi 7 biến là tương đối phù hợp với các Phật tử trì tụng tại nhà hàng ngày, không quá dài và cũng không quá ngắn.

Nghi thức tụng Chú Đại Bi 7 biến

Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới
Vô Luân Thất Thiên Nhân Chi Đạo Sư
Tứ Sinh Chi Từ Phụ Ư Nhất Niệm Quy Y
Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp
Xưng Dưng Nhược Tán Thán
Ức Kiếp Mạc Năng Tận
Năng Lễ, Sơ Lễ Tánh Không Tịch
Cám Ứng Đạo Giao Nan Tư Nghì
Ngã Thử Đạo Tràng Như Đế Châu
Thập Phương Chư Phật Ảnh Hiện Trung
Ngã Thân Ảnh Hiện Chư Phật Tiền
Đầu Diện Tiếp Túc Quy Mạng Lễ

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trú Tam Bảo.(1 Lạy)

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bổ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 Lạy)

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 Lạy)
Lư Hương Sạ Nhiệt, Pháp Giới Mông Huân
Chư Phật Hải Hội Tất Diêu Văn,
Tùy Xứ Kiết Tường Vân,
Thành Ý Phương Ân.
Chư Phật Hiện Toàn Thân

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 Lần)

Muốn học Phật pháp, điều đầu tiên là phải tu dưỡng tính tình
Muốn học Phật pháp, điều đầu tiên là phải tu dưỡng tính tình
Muốn học Phật pháp, điều đầu tiên là phải tu dưỡng tính tình

Muốn học Phật pháp, điều đầu tiên là phải tu dưỡng tính tình. Ai cũng muốn thoát khỏi tính xấu, nhưng điều đó quả thực không dễ dàng. Kể cả những người tu học Phật pháp nhiều năm chắc chắn cũng đôi lần trách móc người khác. 5 cách thức dưới đây sẽ giúp bạn dễ thay đổi hơn.

Chú Đại Bi 7 biến 84 câu

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Thiên Thủ Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14. Tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17. Na ma bà dà
18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19. Án. A bà lô hê
20. Lô ca đế
21. Ca ra đế
22. Di hê rị
23. Ma ha bồ đề tát đỏa
24. Tát bà tát bà
25. Ma ra ma ra
26. Ma hê ma hê rị đà dựng
27. Cu lô cu lô yết mông
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
29. Ma ha phạt xà da đế
30. Đà ra đà ra
31. Địa rị ni
32. Thất Phật ra da
33. Giá ra giá ra
34. Mạ mạ phạt ma ra
35. Mục đế lệ
36. Y hê di hê
37. Thất na thất na
38. A Ra sâm Phật ra xá lợi
39. Phạt sa phạt sâm
40. Phật ra xá da
41. Hô lô hô lô ma ra
42. Hô lô hô lô hê rị
43. Ta ra ta ra
44. Tất rị tất rị
45. Tô rô tô rô
46. Bồ đề dạ bồ đề dạ
47. Bồ đà dạ bồ đà dạ
48. Di đế rị dạ
49. Na ra cẩn trì
50. Địa rị sắc ni na
51. Ba dạ ma na
52. Ta bà ha
53. Tất đà dạ
54. Ta bà ha
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha
57. Tất đà du nghệ
58. Thất bàn ra dạ
59. Ta bà ha
60. Na ra cẩn trì
61. Ta bà ha
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha
64. Tất ra tăng a mục khê da
65. Ta bà ha
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha
68. Giả kiết ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha
70. Ba đà ma kiết tất đà dạ
71. Ta bà ha
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. Ta bà ha
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a rị da
78. Bà lô kiết đế
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha
81. Án. Tất điện đô (3 lần)
82. Mạn đà ra
83. Bạt đà gia
84. Ta bà ha…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trên đây là Kinh Chú Đại Bi 7 biến và 84 câu siêu dễ thuộc. Nguyện cho tất cả hành giả trì tụng chú đại bi được Chư Phật, Bồ Tát gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ và ngày càng tinh tấn trên con đường tu hành. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Theo nguồn: Tử vi số

Theo Ly Ly

Cùng Chuyên mục

Back to top