Home / xem bói / Xem bói ngày sinh / Xem bói giờ sinh sang hèn cho nam và nữ

Xem bói giờ sinh sang hèn cho nam và nữ

22-06-2013 - 1353 views

Bạn có biết giờ sinh của bạn nói lên điều gì về mình không ? Cùng tuviso xem bói giờ xem cho mình và mọi người xung quanh nhé. Bài viết được chúng tôi sưu tầm từ Internet rất mong website sẽ là nguồn tài liệu đề các bạn hiểu rõ hơn về xem bói ngày sinh, giờ sinh của mình

Cùng bắt đầu nào, nam và nữ xem giống nhau:

Đầu giờ Hợi

Đầu giờ mẹ sớm qui thiên,
Tính hay rộng rãi lại thương người nghèo.
Tiền vận vất vả lao đao,
Hậu vận sung sướng được nhiều người yêu.

Giữa giờ Hợi

loading...

Giữa giờ, cha mẹ tuổi cao,
Thông minh nói được người theo ngay về.
Anh em hòa thuận vui tươi,
Hậu vận giàu có không hề sai ngoa.

Cuối giờ Hợi

Cuối giờ, cha đã khắc rồi,
Lòng lành quảng đại lắm người ngợi khen.
Tiền vận vất vả truân chuyên,
Vợ chồng sớm khắc, duyên sau mới thành.

Đầu giờ Tý

Đầu giờ khắc mẹ còn cha,
Tính nóng vội vã cùng là khắc thê.
Hào con không hạp nam nhi,
Họ hàng xung khắc, tha hương bồng bềnh.

Giữa giờ Tý

Giữa giờ, cha mẹ song toàn,
Tính tình vui vẻ thanh nhàn chung thân.
Anh em gia đạo sung vinh,
Tài hoa lại gặp má hồng yêu đương.

Cuối giờ Tý

Cuối giờ mồ côi mẹ cha,
Anh em thì ít, ở cùng người dưng,
Phu thế khắc đến hai lần,
Nổi trôi số phận gian nan nhiều bề.

Đầu giờ Sửu

Đầu giờ, cha mẹ song toàn,
Anh em đắc lực, họ hàng đông vui.
Hai mươi tuổi đã nên người,
Kiêm toàn văn võ nên trang anh tài.

Giữa giờ Sửu

Giữa giờ, cha mẹ song toàn,
Tiền vận vất vả, gian nan nhiều lần.
Anh em nào kẻ cậy trông,
Một mình xung đột, lập thân vẫy vùng.

Cuối giờ Sửu

Cuối giờ, khắc cha tuổi nầy,
Tiền vận cực khổ, gian truân hiểm nghèo.
Bốn mươi tuổi, lộc tốt tươi,
Trở về hậu vận, vinh hoa hơn người.

Đầu giờ Dần

Đầu giờ, cha sớm khắc rồi,
Số cao phát muộn đã đành hậu lai.
Tiền vận khổ sở mọi điều,
Ngoài ba mươi tuổi hiển vinh, hiển tài.

Giữa giờ Dần

Giữa giờ, phú quí thiên ban,
Đến ba mươi tuổi, công danh lẫy lừng.
Anh em hòa thuận sung vinh,
Thật là con một cháu đông đầy đàn.

Cuối giờ Dần

Cuối giờ, khắc mẹ chẳng hay,
Vợ đầu con sớm, có rồi như không.
Tiền vận vất vả không ngờ,
Ba mươi sáu tuổi lập nên gia đình.

Đầu giờ Mão

Đầu giờ, khắc mẹ còn cha,
Tính hay nông nỗi chẳng nên trò gì.
Anh em lãnh đạm vô nghì,
Vợ chồng phải khắc đến lần thứ ba.

Giữa giờ Mão

Giữa giờ, cha mẹ chung cùng,
Dù trai hay gái cũng là hiền nhân.
Giàu sang phú quí vô ngần,
Đến ba mươi tuổi lên đài vinh hoa.

Cuối giờ Mão

Cuối giờ, cha mẹ không toàn,
Bôn nam tẩu bắc, lắm ngày tiêu tan.
Hậu vận tài lộc phát liền,
Vợ hiền con thảo một nhà thêm xuân.

Đầu giờ Thìn

Dầu giờ, cha mẹ an toàn,
Tính hay nóng nảy, kém người muộn sinh.
Anh em không kẻ trung thành,
Tiền vận bất lợi, giữ mình mới yên.

Giữa giờ Thìn

Giữa giờ, cha khắc lo phiền,
Bạn bè sang trọng cơ đồ lập nên.
Tiền vận du lịch giang hồ,
Hậu vận thu xếp để cho vững bền.

Cuối giờ Thìn

Cuối giờ, khắc mẹ còn cha,
Thông minh trí sáng việc lành làm nên.
Bậu bạn lắm kẻ trung thành,
Giàu sang cũng có, môn đình cũng vui.

Đầu giờ Tỵ

Đầu giờ, khắc mẹ chẳng sai,
Vợ đầu con sớm không người đảm đương.
Sau này phú quí vinh xương,
Gái trai đều đủ thọ trường dài lâu.

Giữa giờ Tỵ

Giữa giờ cha mẹ song toàn,
Có tài, có của sang giàu lắm phen.
Họ hàng đông đủ như nêm,
Lắm con nhiều cháu, căn nguyên vững vàng.

Cuối giờ Tỵ

Cuối giờ, cha khắc không toàn,
Giàu sang phú quí, họ hàng kém xa.
Anh em nào kẻ cậy nhờ,
Tiền vận vất vả, sau đà mới nên.

Đầu giờ Ngọ

Đầu giờ, cha mẹ diên niên,
Anh em hòa thuận lại thêm họ hàng.
Trong nhà sẵn lắm của sang,
Con con, cháu cháu, khôn ngoan đủ điều.

Giữa giờ Ngọ

Giữa giờ, cha đã sớm lìa,
Lộc tài chẳng có ê chề nhiều phen.
Ngoài ba mươi tuổi việc thành,
Gái lấy chồng đẹp, trai thêm vợ hiền.

Cuối giờ Ngọ

Cuối giờ, mẹ khắc không toàn,
Vợ chồng sớm khắc, sau này mới nên.
Con đầu cửa sớm chưa yên,
Hậu vận tiến đạt làm nên gia đình.

Đầu giờ Mùi

Đàu giờ, cha mẹ hội kỳ,
Giàu sáng mà lại có bề thanh danh.
Anh em lắm kẻ tốt lòng,
Sau này phú quí vinh hoa hơn đời.

Giữa giờ Mùi

Giữa giờ, cha sớm lìa trần,
Tính hay rộng rãi, nhiều người mến yêu.
Vợ đầu con sớm khắc xung,
Hậu vận phát đạt đặng nhiều hiển vinh.

Cuối giờ Mùi

Cuối giờ, mẹ đã về Tây (chết),
Anh em lãnhđạm không hay thương mình.
Tiền vận như nước lao xao,
Hậu vận phát đạt tự nhiên lập thành.,

Đầu giờ Thân

Đầu giờ, cha mẹ an khương,
Thông minh mà lắm người khen đức dầy.
Anh em vinh hiển giàu sang.
Ruộng nương, của cải chất đầy trong kho.

Giữa giờ Thân

Giữa giờ, cha khắc phải lo,
Anh em dòng họ chẳng yêu, chẳng hòa.
Tiền vận khắc cả thê nhi,
Tha phương xa xứ, sau thì lập nên.

Cuối giờ Thân

Cuối giờ, mẹ khắc khó yên,
Họ hàng lãnh đạm, chẳng hay thương tình.
Sinh con phá hại gia đình,
Phải đi buôn bán một mình mới nên.

Đầu giờ Dậu

Đầu giờ, cha mẹ song toàn,
Thông minh mà lại đặng ngay bạn hiền.
Anh em dòng họ đến cầu,
Vinh hoa phú quí an nhàn tự do.

Giữa giờ Dậu

Giữa giờ, cha khắc chẳng yên,
Tính hay rộng rãi lại chuyên làm nghề.
Trước thì khắc cả thê nhi,
Hậu vận sẽ đặng vu qui có ngày.

Cuối giờ Dậu

Cuối giờ, khắc mẹ chẳng may,
Khắc vợ lâu ngày rồi lại khắc con.
Tiền vận chìm nổi luôn luôn,
Ngoài ba mươi tuổi bán buôn sang giàu.

Đầu giờ Tuất

Đầu giờ, mẹ khắc lo phiền,
Tính hay mau mắn, ai cầu được ngay.
Có quyền, có tước mới nên,
Tiền vận khó nhọc hậu lai thanh nhàn.

Giữa giờ Tuất

Giữa giờ, sớm đã khắc cha,
Anh em chẳng đặng thuận hòa cùng nhau.
Phu thê khắc đứa con đầu,
Ngoài bốn mươi tuổi làm giàu tự nhiên.

Cuối giờ Tuất

Cuối giờ cha mẹ an khương,
Tính hay lanh lẹ vui cười như hoa.
Anh em dòng họ gần xa,
Lộc tài được giữ đề đa thọ trường.

 

Các bạn hãy thường xuyên ghé thăm chuyên mục “Xem bói ngày sinh” để hiểu hơn về mình và những người xung quanh nhé

loading...