Home / video / Chuyên mục "phan thị bích hằng"

phan thị bích hằng

(Video Phan Thị Bích Hằng)Thế giới không như mình thấy – Phần 2

(Video Phan Thị Bích Hằng)Thế giới không như mình thấy – Phần 2

Mời các bạn nghe  tiếp phần 2 thế giới không như mình thấy nhé, tiếp tục cùng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng xem thế giới bên kia thế nào, có như mọi người thường nghĩ hay không ?...

(Video Phan Thị Bích Hằng) Thế giới không như mình thấy – Phần 1

(Video Phan Thị Bích Hằng) Thế giới không như mình thấy – Phần 1

Bạn có tin rằng có thế giới bên kia, rằng thế giới bên kia thế nào, có như người ta vẫn thường nghĩ hay tưởng tượng. Hãy cùng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói về thế giới bên...

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói về cõi âm với tộc họ Phan

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói về cõi âm với tộc họ Phan

Không nhằm mục đích tuyên truyền sự mê tín dị đoan, thông qua buổi trò chuyện giữa nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và dòng tộc họ Phan, tuviso.com muốn nhắn nhủ với mọi người rằng chết không phải...